تحقیق و پروژه

دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر 2021

دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر 2021

دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر 2021

لینک دانلود محصول

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

این پرسشنامه 24 ماده ای به صورت 7 گزینه ای می باشد و شامل گزینه های «بسیار موافقم»، «نسبتا موافقم»، «کمی موافقم»، «نظری ندارم»، «کمی مخالفم»، «نسبتا مخالفم» و «کاملا مخالفم» می گردد.

روش نمره گذاری پرسشنامه

ابعاد پرسشنامه

اعتبار (پایایی) و روایی پرسشنامه

منبع

دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا