تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت معماری بومی و سازگاری آن با اقلیم 2021

دانلود پاورپوینت معماری بومی و سازگاری آن با اقلیم 2021

دانلود پاورپوینت معماری بومی و سازگاری آن با اقلیم 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت معماری بومی و سازگاری آن با اقلیم ۵۶ اسلاید

 

فهرست مطالب

حیاط مرکزی
سامانه خورشیدی ایستا
سامانه های جذب مستقیم
سامانه دیوار ترومب
ملاحظات کلی در خصوص سامانه های خورشیدی ایستا
مواد ذخیره ساز گرما
سامانه چرخه جابجایی ( ترموسیفون)
بام آبی
تله تابشی بام
سامانه فتوولتاییک و سامانه خورشیدی پویا
منبع انرژی ایده آل
سلول فتوولتاییک
پوشاندن نما با سامانه فتوولتاییک
پوشاندن نما با سامانه فتوولتاییک
گرمایش استخرهای شنا با سامانه خورشیدی پویا
سامانه گرمایش استخر شنا
مفاهیم کلیدی
طراحی سایت
انتخاب سایت
دسترسی خورشیدی
دسترسی خورشیدی در زمین های شیبدار
پوشش گیاهی و دسترسی خورشیدی
الگوی سایه ها
باد و طراحی سایت
بادشکن
دستورالعمل های طراحی باد شکن
پوشش گیاهی و بادشکن
گیاهان و پوشش گیاهی
یک نمونه
تکنیک های منظر سازی در اقلیم گرم و خشک
عناصر منظر سازی برای ایجاد سایه یا کنترل جابجایی هوا
طراحی بام سبز در اقلیم گرم

 

دانلود پاورپوینت معماری بومی و سازگاری آن با اقلیم 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا