تحقیق و پروژه

دانلود پرسشنامه امید به زندگی 2021

دانلود پرسشنامه امید به زندگی 2021

دانلود پرسشنامه امید به زندگی 2021

لینک دانلود محصول

پرسشنامه امید به زندگی

این آزمون از نوع آزمون تشخیصی بوده و شامل 48 جنبه از حالتهای امیدواری و درماندگی می­باشد كه ماده ­های قید شده در آن بر مبنای تظاهرات آشكار یا پنهان رفتاری در افراد امیدوار یا ناامید برگزیده شده ­اند.

دانلود پرسشنامه امید به زندگی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا