تکنولوژی

کامپیر24 | فیلمl شگفت انگیز ترین سفینه ساخت بشر!

کامپیر24 | فیلمl شگفت انگیز ترین سفینه ساخت بشر!

کامپیر24 | فیلمl شگفت انگیز ترین سفینه ساخت بشر!


سوزی متعلق به ArianeGroup یک سفینه کاملاً قابل استفاده مجدد است که متناسب با موشک های آینده طراحی شده است که یکی از آنها در حال حاضر برای Arianespace ساخته شده است.
کامپیر24 | فیلمl شگفت انگیز ترین سفینه ساخت بشر! 2021

لینک مطلب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا