تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت شناخت فضاهای شهری 2021

دانلود پاورپوینت شناخت فضاهای شهری 2021

دانلود پاورپوینت شناخت فضاهای شهری 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت شناخت فضاهای شهری

 

بخشی از متن پاورپوینت :

توده و فضا

قوت: وجود اراضی قابل توسعهاحاطه شدن توده های موجود با فضای کافی.

ضعف: انسداد و گسستگی فضاهای همگانی غلبه فضا بر توده و وجود توسعه نامتعادل فضایی.

فرصت: امکان تغییر نظام کالبدی و توده گذاری در بخش هایی از بافت امکان برقراری ارتباط پیوسته همسطح.

تهدید: گسستگی فضایی عدم امکان برنامه ریزی فضاهای باز در فضاهای صنعتی عدم امکان تغییر نظام کالبدی و توده گذاری در بخشی از بافت…

 

فهرست مطالب :

شناخت فضای شهری

توده و فضا

پهنه

دسترسی

اسکلت بندی

فعالیتها

کیفیت ابنیه

تراکم

ارزش ابنیه

کانون ها فعالیتی

درایگاه

باد غالب

موانع توسعه

آلودگی

دانلود پاورپوینت شناخت فضاهای شهری 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا