تحقیق و پروژه

دانلود بهینه سازی خوشه ها با استفاده از الگوریتم های تکاملی برای شخصی سازی وب 2021

دانلود بهینه سازی خوشه ها با استفاده از الگوریتم های تکاملی برای شخصی سازی وب 2021

دانلود بهینه سازی خوشه ها با استفاده از الگوریتم های تکاملی برای شخصی سازی وب 2021

لینک دانلود محصول

بهینه سازی خوشه ها با استفاده از الگوریتم های تکاملی برای شخصی سازی وب

 

گرانبار شدن اطلاعات یک مشکل عمده در وب کنونی به شمار می­رود. برای مقابله با این مشکل، سیستم‌های شخصی­سازی وب ارائه شده ­اند که محتوا و سرویس­های یک وب­سایت را با افراد براساس علایق و رفتار گردشی آن­ها سازگار می­کنند. یک مؤلفه­ی اساسی در هر سیستم شخصی­سازی وب، مدل کاربر آن است. هدف از شخصی سازی وب، مهیا ساختن محتوا و سرویس­های مورد نیاز کاربران به وسیله دانش به دست آمده از تعاملات قبلی کاربران در صفحات وب است. در حال حاضر، برای شخصی­سازی وب چندین متد خوشه­بندی در دسترس است. روش­هایی که تاکنون ارائه شده­اند، در مواردی دارای اشکالاتی بودند. البته تکنیک­های جدیدی در رفع این مشکلات و بهبود آنها ارائه شده است. اما در بیشتر این تکنیک­ها، مسائل افزونگی داده و مقیاس­بندی بالا وجود دارد. با توجه به اینکه افزایش کاربران وب منجر به افزایش اندازه‌ی خوشه می‌گرد، نیاز به بهینه‌سازی خوشه‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در تحقیق، یک متدولوژی بهینه­سازی خوشه بر اساس سیستم فازی ارائه شده است. به منظور افزایش دقت نهایی خوشه­بندی، برای تنظیم پارامترهای توابع عضویت از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان می‌دهد که روش پیشنهادی دقت خوشه­بندی صفحات وب را تا حد قابل توجهی افزایش می­دهد. 

کلید واژه­ها: شخصی ­سازی صفحات وب- خوشه ­بندی- کاربرد وب­ کاوی- الگوریتم فازی سی مینز- پایگاه داده یاندکس.

 

فهرست مطالب

 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول……………………………………………………………………………………………. 2

1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2-تعریف مسئله…………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………… 5

1-4-شیوه پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 8

1-5-چارچوب پایان‏نامه………………………………………………………………………………………………. 8

مراجع…………………………………………………………………………………………………………………… 10

فصل دوم:…………………………………………………………………………………………. 11

2-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 12

2-2-مروی بر کارهای انجام شده………………………………………………………………………………….. 12

مراجع…………………………………………………………………………………………………………………… 21

فصل سوم:………………………………………………………………………………………… 24

3-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 25

3-2-مراحل وب کاوی……………………………………………………………………………………………….. 26

3-2-1-انواع وب‌کاوی…………………………………………………………………………………………… 27

3-3-شخصی‌سازی وب………………………………………………………………………………………………. 28

3-3-1-دلایل نیاز به شخصی‌سازی وب……………………………………………………………………… 28

3-3-2-مراحل شخصی سازی وب…………………………………………………………………………….. 29

3-3-2-1-جمع‌آوری داده………………………………………………………………………………….. 30

3-3-2-2-پردازش داده…………………………………………………………………………………….. 31

3-3-2-3-کشف الگو……………………………………………………………………………………….. 31

3-3-2-4-تحلیل دانش…………………………………………………………………………………….. 31

3-3-3-تکنیک های مدل­سازی کاربر در شخصی‌سازی وب……………………………………………… 31

3-3-3-1-تکنیک tf-idf……………………………………………………………………………………. 32

3-3-3-2-تکنیک متا مدل و ابزار OLAP…………………………………………………………….. 32

3-3-3-3-تکنیک براساس محتوای وب…………………………………………………………………. 33

3-3-3-4-تکنیک براساس فراهم کردن داده‌های موثر (ODP)…………………………………….. 34

3-3-3-5-شخصی­سازی وب با استفاده از روش­های ترکیبی………………………………………… 34

3-3-3-6-شخصی­سازی وب براساس الگوریتم استقرایی و تکنولوژی tf-idf……………………… 35

3-3-3-7-شخصی­سازی وب با استفاده از کندوکاو الگوی ترتیبی و درخت الگو………………… 35

3-4-خوشه‌بندی برای شخصی‌سازی وب…………………………………………………………………………. 35

3-4-1-خوشه­بندی فازی……………………………………………………………………………………….. 36

3-4-1-1-الگوریتم پایه‌ای خوشه‌بندی فازی………………………………………………………….. 36

3-4-1-2-الگوریتم فازی کا-مینز………………………………………………………………………… 36

3-4-1-3-خوشه­بندی صفحات وب با استفاده از خوشه­بندی فازی k-means…………………… 37

3-4-2-الگوریتم ژنتیک………………………………………………………………………………………… 39

3-4-2-1-بهینه‌سازی خوشه‌بندی فازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک…………………………… 40

3-4-3-روش پیشنهادی در این تحقیق……………………………………………………………………… 42

3-4-4-شمای کلی سیستم پیشنهادی………………………………………………………………………. 42

3-4-5-مثالی از سیستم پیشنهادی………………………………………………………………………….. 43

3-4-6-شبه کد روش پیشنهادی……………………………………………………………………………… 50

3-5-جمع­بندی……………………………………………………………………………………………………….. 51

مراجع…………………………………………………………………………………………………………………… 53

فصل چهارم:………………………………………………………………………………………. 55

4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 56

4-2-مجموعه داده­ها…………………………………………………………………………………………………. 56

4-2-1-دیتاست YANDEX…………………………………………………………………………………… 57

4-2-1-1-پیش پردازش انجام شده با مجموعه داده­های خام قبل از انتشار…………………….. 57

4-3-پارامترهای ارزیابی…………………………………………………………………………………………….. 60

4-4-آزمایشات انجام شده………………………………………………………………………………………….. 61

4-4-1-سخت افزار مورد استفاده……………………………………………………………………………… 62

4-4-2-نتایج آزمایشات………………………………………………………………………………………… 62

4-5-جمع­بندی……………………………………………………………………………………………………….. 64

مراجع:…………………………………………………………………………………………………………………… 65

فصل پنجم:……………………………………………………………………………………….. 66

5-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 67

5-2-نتایج و دستاوردهای پروژه…………………………………………………………………………………… 68

5-3-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………. 68

مراجع…………………………………………………………………………………………………………………… 70

فهرست اشکال

شکل 3- 1: فرآیند شخصی‌سازی وب.. 29

شکل 3-2: مجموعه داده پروانه‌ای. 38

شکل 3-3:خوشه بندی فازی داده. 39

شکل 3-4:  مراحل اصلی الگوریتم ژنتیک. 40

شکل 3-5: شمای کلی سیستم پیشنهادی.. 42

شکل 3-6: خوشه­بندی داده­های آموزشی.. 47

شکل 3-7: خوشه­بندی داده­های تست.. 49

شکل 4-8: مقایسه روش‌های پیشنهادی با روش ارائه شده در (Varghese, & John, 2012). 64

فهرست جداول

جدول4-1: نتایج آزمایشات انجام شده بر روی 100 جلسه‌ی تصادفی.. 62

جدول4-2: مقایسه نتایج سیستم پیشنهادی با سایر روش‌ها 62

جدول 4-3: مقایسه نتایج سیستم پیشنهادی با روش ارائه شده در (Varghese, & John, 2012). 63

دانلود بهینه سازی خوشه ها با استفاده از الگوریتم های تکاملی برای شخصی سازی وب 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا