تحقیق و پروژه

دانلود راههای موفقیت (روانشناسی فردی) 2021

دانلود راههای موفقیت (روانشناسی فردی) 2021

دانلود راههای موفقیت (روانشناسی فردی) 2021

لینک دانلود محصول

راههای موفقیت (روانشناسی فردی)عوامل شخصی و فردی:

اگر كسی خود را بشناسد یعنی بداند كه در چه جایگاهی قرار دارد و به هویت خود پی برده باشد می توان گام اول در موفق شدن را بردارد بدین صورت كه اگر ما خود را بشناسیم برای رسیدن به موفقیت عیب درونی خود را اصلاح می كنیم كه این عمل از طریق اطرافیان ما صورت می گیرد كه خیلی موارد و ایرادها را به ما گوشزد می كنند

2- شخص درون گرایی نباشیم كه فقط به ارتباط با خود بسنده كنیم. بلكه ارتباطات اجتماعی خوبی داشته  باشیم.

3- هدفی برای خود تعیین كنیم و برای رسیدن به هدفمان تمام سعی و تلاش خود را بكار گیریم

4- بوجود آمدن انگیزه می باشد كه متأسفانه بسیاری از ما تا محدودیتی برایمان بوجود نیاید به سراغ انگیزه نمی رویم.

5- احساس رضایتمندی برای خود فرد وجود داشته باشد نه اینكه فقط دیگران او را انسان موفقی بدانند خود شخص نیز یك احساس را داشته باشد و جو اجتماعی روی ما آنقدر تأثیر گذار نباشد كه ما را از رسیدن به هدفمان باز دارد.

6- كم كردن استرس می باشد تا جایی كه می توانیم خود را چه از استرس روز مرگی مثل ( درسی كه همیشه از آن می ترسیم دیدن هم اتاقی كه در دانشگاه باعث آزار میشود) و چه از استرسهای حاد كه مسائل كاری ما می باشند و تا جایی ممكن آنها را كاهش دهیم.

چه راههایی برای كاهش استرس وجود دارد؟

1- تخلیه هیجانی: روشهای درمانی كه با استفاده از روان شناسان و روان كاوان انجام
می گیرد محیطی كه در آن استرس بوجود می آید باید از بین برود محیط زندگی ها باید كاملاً آرام و بی دغه دغه باشد. زیرا استرس های كاری خیلی می توانند به ما لطمه وارد كنند تا جایی كه می توانیم باید آن را كم كنیم. و تخلیه هیجانی بصورت خیالبافی هم ممكن است به این صورت كه اگر مباشره گر هستیم می توانیم بصورت تخیلی این كار را انجام دهیم بدون مواجه و برخورد با دیگران كه البته خیالبافی نباید به صورت افراطی دنبال شود چرا كه افراط آن مشكل دیگری بوجود می آورد. موسیقی خود باعث تخلیه هیجانی نمی شود. كه این مسئله به فرد احساس آرامش بیشتری را می دهد موسیقی های آرام می توانند استرس ما را تا حدی كم كنند و اگر موسیقی تنش زیادی داشته باشد اعصاب و روان ما را آرام نخواهد كرد.

2-  تغییرات سالم در محیطی كه باعث كاهش استرس ها می شود بوجود آوریم.

3-  فكر كردن به عوامل مثبت در زندگی كه در روانشناسی به آن پیش گویی خودكام بخش می گویند از جمله عوامل موثر در كاهش استرس هستند.

اضطراب:

اضطراب یك واكنش طبیعی و انطباقی است بد میزان خیلی كم باید در زندگی هر فردی وجود داشته باشد تا فرد بتواند به عواقب كاری كه كرده پی ببرد. یكی از روشهای اضطراب عامل وراثتی می باشد بنابراین ساختار خانواده می تواند بر روی آن تأثیر گذار باشد.

راههای جلوگیری از اضطراب:

1-  داشتن اعتماد به نفس: به این صورت كه اعتماد به نفس خود را در هر شرایط و حال حفظ كنیم.

2-  عوض كردن دیدگاهمان: درست است كه امتحان و قبولی در آن مهم است ولی مهمتر از امتحان هستیم.

3-   دوم بودن: چون اول بودن همیشه باعث می شود كه شخص ترس و اضطراب از دوم داشته باشد.

4-  تكرار نكردن اشتباهات برای خود: مدام اشتباهاتمان را برای خود تكرار نكنیم چون این مسئاله باعث اضطراب می گردد.

5-  مراجعه به متخصصان و روانشناسان: اگر ما اضطرابی داریم كه عمل كردن بالا از بین نمی رود. می توانیم به سراغ روانشناسان و روانكاوانی برویم كه روحیه ما را بصورت غیر داروئی تقویت می كنند.

دانلود راههای موفقیت (روانشناسی فردی) 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا