تحقیق و پروژه

دانلود ترجمه مقاله الگوریتم ژنتیکی برای بهینه سازی پرس و جوهای دیتابیس 2021

دانلود ترجمه مقاله الگوریتم ژنتیکی برای بهینه سازی پرس و جوهای دیتابیس 2021

دانلود ترجمه مقاله الگوریتم ژنتیکی برای بهینه سازی پرس و جوهای دیتابیس 2021

لینک دانلود محصول

ترجمه مقاله الگوریتم ژنتیکی برای بهینه سازی پرس و جوهای دیتابیس


رشته کامپیوتر-فناوری-فنی مهندسی

 

A genetic algoritm for database query optimization (2014)

 

– توضیحات: 8 صفحه انگلیسی، 22صفحه ترجمه آماده فارسی (word)

– چکیده ترجمه فارسی:

تکنیکهای جاری بهینه سازی پرس و جو برای پشتیبانی از برخی کاربردهای رد حال ظهور  پایگاه داده جوابگو نمی باشند. در مقاله جاری یک مسئله بهینه سازی پرس و جو را بیان کرده و مناسب بودن الگوریتم ژنتیکی برای حل این مسئله را توصیف می کنیم. روشی برای کدبندی درختهای دودویی دلخواه بعنوان کروموزوم ارائه داده و چندین اپراتور متقاطع را برای چنین کروموزومهایی توصیف می کنیم. مقایسه های محاسباتی اولیه با بهترین روش جاری بهینه سازی دیتابیس نشان می دهد که روش ما روشی امیدبخش است. بطور خاص کیفیت خروجی و زمان مورد نیاز برای تولید چنین راه حلی با روشهای جاری قابل مقایسه و حتی بهتر هم می باشد.

 

دانلود ترجمه مقاله الگوریتم ژنتیکی برای بهینه سازی پرس و جوهای دیتابیس 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا