تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت مباحث مهم حقوقي پيمانها وآشنائي با انواع قراردادهاي ساختماني (طرح و محاسبه، اجراء، نظارت) 2021

دانلود پاورپوینت مباحث مهم حقوقي پيمانها وآشنائي با انواع قراردادهاي ساختماني (طرح و محاسبه، اجراء، نظارت) 2021

دانلود پاورپوینت مباحث مهم حقوقي پيمانها وآشنائي با انواع قراردادهاي ساختماني (طرح و محاسبه، اجراء، نظارت) 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت مباحث مهم حقوقي پيمان ها و آشنائي با انواع قراردادهاي ساختماني (طرح و محاسبه، اجراء، نظارت)

 

بخشی از متن پاورپوینت :
فصل اول
تعریف قرارداد 
مطابق ماده 183 قانون مدنی: قرارداد عبارتست از این که یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد برامری نمایند که مورد قبول آنها باشد.
عقد / قرارداد / معامله / معاهده / پیمان / میثاق / توافق / موافقتنامه دارای معانی مشابه هستند و جملگی در یک چیز مشترکند و آن تراضی است(تراضی توافق دو اراده یا تلاقی دو اراده در موضوع واحد می باشد)
فصل دوم
تقسیم بندی عقود به لحاظ درجه اجباری 
1- اعمال حقوقی: آندسته از پدیده های حقوقی که با اراده اشخاص به وجود آیند و آثار حقوقی آنها نیز تابع همان اراده است.
اعمال ارادی نیز به دو دسته تقسیم می شوند.
عقود: درنتیجه دو اراده بوجود می آیند(عقد بیع، اجاره، مضاربه، ودیعه)
ایقاع: برای بوجود آمدن فقط نیاز به یک اراده دارند(طلاق، ابراء، هبه، وصیت)
2- وقایع حقوقی: آندسته از پدیده های حقوقی که آثار حقوقی آنها نتیجه اراده اشخاص نیست و به حکم قانون بوجود می آیند.(فوت، تولد)…

فهرست مطالب : 
فصل اول
تعریف قرارداد و انواع عقود
فصل دوم
تقسیم بندی عقود به لحاظ درجه اجباری 
فصل سوم
شرائط اساسی برای صحت معاملات
فصل چهارم
 سقوط تعهدات و قراردادها
فصل پنجم 
انواع خیارات
فصل ششم 
ظرفیتهای قانونی جهت طرفین قرارداد
فصل هفتم 
پیشگیری از مشکلات حقوقی و دعاوی مرتبط با پروژه 
فصل هشتم 
نکات مهم در طرح دعاوی مرتبط با پروژه

دانلود پاورپوینت مباحث مهم حقوقي پيمانها وآشنائي با انواع قراردادهاي ساختماني (طرح و محاسبه، اجراء، نظارت) 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا