تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت پدافند غیرعامل 2021

دانلود پاورپوینت پدافند غیرعامل 2021

دانلود پاورپوینت پدافند غیرعامل 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت پدافند غیرعامل

 

قسمتی از متن :

تاريخچه پيدايش دفاع غير عامل درجهان

قبل از جنگ جهانی اول
2- جنگ جهانی اول و اثرات آن  در طول بين دو جنگ
3- جنگ جهانی دوم و آثار مخرب آن
4-کنفرانس سوم دفاع غير عامل شهر ژنو ( حفظ آثار باستانی و اندازه گيری تشعشعات اتمی در آن )در ماه مه 1958وتاييد آن آن از سوی 33کشور جهان
5- در شرايط کنونی
کنفرانس دوم دفاع غير عامل شهر فلورانس ايتاليا و اقدامات انجامی در آن در ژانويه 1958

1- تغيير نام ليو دوژنوا به سازمان دفاع غيرعامل ومعرفی آن به دنيا
2- حفظ ارتباط و تماس نزديك با سازمانهايي كه در كشورهاي مختلف جهاني در امر دفاع غير نظامي فعاليت مي نمايند.
3-  بررسي و مطالعه مسائل مختلف دفاع غير نظامي و قرار دادن اطلاعات جمع آوري شده در اختيار كشورهاي عضو سازمان.
4- ادامه اقدامات معموله از طرف جمعيت سابق بين المللي ليودوژنو در مورد مسئله تخليه مردم غير نظامي از مناطق مورد تهديد در زمان جنگ و تعيين مناطق امن بر حسب ماده 14 قرارداد 1949 ميلادي، ژنو.
5- تسهيل در امر تبادل اطلاعات و تجارب، و هماهنگ ساختن مساعي كشورهاي عضو از نظر ايجاد يك سازمان موثر دفاع غير نظامي .
تاريخچه دفاع غير عامل در ايران قوانين بسيج‌

1- مطابق فصل شانزدهم قانون خدمت وظيفه عمومي در مواقعي كه مصالح عاليه كشور اقتضاء نمايد نيروي كشور بسيج مي گردد.
2-مجموعه اقدامات و عملياتي كه بدان وسيله تمام نيروي كشور به وضعيت جنگي درآمده و وسايل دفاع كشور فراهم مي گردد “بسيج” ناميده مي شود.
3- بسيج فقط نظامي نبوده بلكه نظامي، صنعتي، فلاحتي و تجارتي است و از نظر نظام، ارتش زير پرچم توسط نفرات ادواري احتياط ذخيره اول تكميل و ارتش را تشكيل مي دهد
4-اجراي بسيج همگاني متضمن سه اصل كلي زير است:‌
بسيج بايد جمع و همگاني بوده يعني متكي به كليه نيروهاي كشور باشد.
 بسيج بايد سريع باشد يعني قبلاً احتياجات و احتياطات لازمه پيش بيني شده و آماده باشد.
بسيج بايستي داراي تامين باشد بدين معني كه وسايل پوشش مرزها و حفاظت داخلي كشور از نظر حملات هوائي قبلا با وسايل لازمه پيش بيني شده و فراهم شده باشد.
5- مقام احضار كننده بسيج را معرفي مي نمايد…

 

فهرست مطالب :

تاريخچه پيدايش دفاع غير عامل درجهان

کنفرانس دوم دفاع غير عامل شهر فلورانس ايتاليا و اقدامات انجامی

سمپوزيوم بين المللي دفاع غير نظامي

تاريخچه دفاع غير عامل در ايران قوانين بسيج‌

انواع استراتژی های مورد نظر

اهداف پدافند غيرعامل

طبيعت و پدافند غير عامل

علل مخالفت با ایران

عامل ايدئولوژيکی

عامل سياسی

فلسفه انتخاب پدافند غيرعامل

انواع پدافند

اقدامات اساسي دفاع غير عامل

استــتار

انضباط استتار

روش هاي استتار

همگون سازي

بدل سازي (شبيه سازي)

کارخانه هواپیماسازی قبل از استتار

اقدامات اساسي در استتار ساختمانها

گسستن شكل و سايه

حفاري (رفتن به دل زمين)

بدل سازي

استتار راهها

روش ايجاد جادههاي فريبنده

استتار پل‌ ها

پوشش

برقراري سيستم اعلام خطر

پناهگاه

جان پنــاه

فريــب

كنتـرل خســارات

حفاظــت

هدف از جنگ نامتقارن

مقاومت نظامی

انواع تأسیسات

بررسی تهدیدات

خصوصیات یک پناهگاه مناسب

سیستم های ارتباطی

حفاظت و ایمنی در برابر عوامل نامتعارف

بررسی كلی عوامل شیمیایی

بررسی كلی عوامل میکروبی

عوامل بیولوژیک

توصیه‌های پدافندی

معرفی الزامات حفاظتی

حفاظت فیزیکی

حفاظت اطلاعات

مطالعات تسری بخشی

اثرات انفجار هسته ای

پرتوهای حرارتی و نوری

حفاظت داخلی در برابر پرتو

آلودگی هسته ای

 

دانلود پاورپوینت پدافند غیرعامل 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا