تحقیق و پروژه

دانلود بررسی آسیب های زیست محیطی ناشی از استخراج طلا در معادن روباز 2021

دانلود بررسی آسیب های زیست محیطی ناشی از استخراج طلا در معادن روباز 2021

دانلود بررسی آسیب های زیست محیطی ناشی از استخراج طلا در معادن روباز 2021

لینک دانلود محصول

بررسی آسیب های زیست محیطی ناشی از استخراج طلا در معادن روباز

 

طلا از گذشته‌های بسیار دور، به ‌دلیل جلای زیبا، مقاومت بالادر مقابل اكسیداسیون و دیگر عوامل شیمیایی، شكل‌پذیری خوب و كمیابی، در طول تاریخمورد توجه بشر بوده و دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد.
طلا به عنوان مهمتریناستاندارد پولی جهان مطرح بوده و بیشترین مورد مصرف آن در ساخت سكه و شمش طلا بهعنوان ذخایر پولی بین‌المللی است. این فلز به علت زیبایی و مقاومت، به صورتزیورآلات و كارهای هنری نیز استفاده می‌شود. این فلز همچنین در ساخت لوازمالكترونیكی دقیق مورد استفاده است به‌طوریكه در آینده رده اول مصرف طلا را به خوداختصاص خواهد داد.
فلز طلا به عنوان یك سرمایه ملی و پشتوانه اقتصادی كشور مطرحمی‌باشد، بنابراین اطلاع رسانی در مورد آمار قیمت، تولید، ذخیره و … این فلزگران‌بها در ایران در مقایسه با دیگر كشورها برای برنامه‌ریزی بهتر در جهت استخراج و استفاده از آن مفید و حتی ضروری می‌باشد.

 

فهرست مطالب

 

چکیده:1

مقدمه. 2

تاریخچه ی طلا در ایران. 6

معادن طلای قدیمی.. 7

اولین سابقه ی زری سکه ی طلا.. 8

تجارت طلا و اهمیت اقتصادی آن. 14

مشخصات شیمیایی طلا.. 23

تجارت كانی طلا.. 30

طلا، تاریخچه، ویژگی ها ، کاربردها و ارزش… 30

طلا، تاریخچه، ویژگی ها ، کاربردها و ارزش… 31

کاربردها33

كانی شناسی طلا.. 37

كانی های اصلی طلا:38

خواص فیزیكی :40

رنگ بندی طلا.. 46

آلیاژهای طلا.. 47

استراتژی سرمایه‌گذاری طلا در جهان و ایران. 49

مس… 59

اثرات زیست محیطی طلا.. 75

نتیجه گیری:78

منابع:80

دانلود بررسی آسیب های زیست محیطی ناشی از استخراج طلا در معادن روباز 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا