تحقیق و پروژه

دانلود پیشینه پژوهش محلول پاشی ریزمغذی (تغذیه برگی مس، روی، نیتروژن، آهن و ..) بر عملکرد گیاه 2021

دانلود پیشینه پژوهش محلول پاشی ریزمغذی (تغذیه برگی مس، روی، نیتروژن، آهن و ..) بر عملکرد گیاه 2021

دانلود پیشینه پژوهش محلول پاشی ریزمغذی (تغذیه برگی مس، روی، نیتروژن، آهن و ..) بر عملکرد گیاه 2021

لینک دانلود محصول

متغیرهای پیشینه تحقیق: محلول پاشی ریزمغذی (تغذیه برگی مس، روی، نیتروژن، آهن و ..) بر عملکرد گیاه


توضیحات: 4 پیشینه تحقیق داخلی و 6 پیشینه تحقیق خارجی (word) به همراه منابع آنها

دارای 5 صفحه

پیشینه تحقیقاتی و مطالعات انجام شده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه کشاورزی، باغبانی، زراعت، بیوتکنولوژی، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

پیشینه پژوهش::

مرشدی و نقیبی (1383) در تحقیقی تاثیر سطوح محلول پاشی مس و روی بر عملکرد و خواص فیزیکی کلزا را بررسی كردند  ، تاثیر محلول‌پاشی مس و روی، بر اجزا عملكرد دانه، روغن، پروتئین و خواص كیفی دانه كلزا (رقم اُكاپی)، در منطقه دشتكار بردسیر واقع در 65 كیلومتری جنوب غربی كرمان مورد بررسی قرار گرفت . cu1 بدون مس ،cu2 15/0 كیلوگرم در هكتار ،cu33/0 كیلوگرم در هكتار،cu445/0 كیلوگرم در هكتار، zn1بدون مس ،zn28/0 كیلوگرم در هكتار ،zn36/1 كیلوگرم در هكتار ،zn44/2 كیلوگرم در هكتار ،نتیجه گرفتند كه بین سطوح روی و اثر متقابل مس و روی بر تعداد غلاف در بوته، عملكرد دانه، روغن و پروتئین در واحد سطح، از نظر آماری اختلاف معنی‌داری وجود دارد و حداكثر مربوط به تیمار اثر متقابلCu3Zn4  می‌باشد. تیمارهای Zn3،Zn4 و Cu2 تاثیر بیشتری بر افزایش درصد روغن دانه داشته، در حالی كه ماكزیمم درصد مربوط به تیمار اثر متقابل Cu3Zn4 می‌باشد.

دانلود پیشینه پژوهش محلول پاشی ریزمغذی (تغذیه برگی مس، روی، نیتروژن، آهن و ..) بر عملکرد گیاه 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا