تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت رابطه بین انسان و کار در ارگونومی 2021

دانلود پاورپوینت رابطه بین انسان و کار در ارگونومی 2021

دانلود پاورپوینت رابطه بین انسان و کار در ارگونومی 2021

لینک دانلود محصول

nدر اصطلاح عمومی به هر عمل یا حركتی كه انسان به منظور ایفاء و تكمیل یك وظیفه انجام می دهد، كار اطلاق می شود.
nاز دیدگاه ارگونومی، كار عبارتست از مجموعه انرژی و اطلاعاتی كه برای تحقق یافتن یك وظیفه كاری توسط انسان تجزیه و تحلیل شده و بكارگرفته می شود.
nكار فیزیكی یعنی تولید یا تكمیل قطعات با كمك انرژی و اطلاعات
nكار فكری یعنی تهیه اطلاعات به وسیله بكارگیری و استفاده از اطلاعات دیگر

برخی مشکلات معمول در صنایع شامل طراحی نامناسب محل کار ، عدم انطباق بین قابلیتهای کارگر و الزامات شغلی، وجود محیط کار و مشاغل زیان آور ، طراحی نا مناسب سیستم انسان –ماشین و برنامه های ضعیف مدیریت می باشد. این مشکلات منجر به ایجاد مخاطرات در محل کار ، ضعف سلامتی کارگران ، صدمات ناشی از کار با تجهیزات ، معلولیتها و در عوض کاهش بهره وری کارگر و کیفیت تولید و افزایش هزینه می شود. کاربرد موثر ارگونومی در طراحی سیستم کاری می تواند تعادلی را بین ویژگی های کارگر و نیازهای شغلی برقرار کند.

این علم ، گستره وسیعی را در زمینه طراحی کار ، ابزار ، تجهیزات ، ماشین آلات ، ایستگاه کار و سیستمها در موارد مختلف صنعتی ، آموزشی ، ورزشی و غیره در بر گیرد. هدف ارگونومی آن است که در طراحی ابزارو وسایل کار و سیستمهای فنی و تولیدی نیز در طراحی محیط کار ، نیازها و خصوصیات جسمی وروحی انسانها در نظر گرفته شود تا در عین نیل به افزایش بازدهی تولید ، به سلامت و بهداشت و راحتی انسانها نیز به بیشترین حد توجه شده باشد

ارگونومی یا مهندسی فاكتورهای انسانی از دو كلمه یونانی»Ergo« به معنی كار و «Nomos» به معنی قانون و قاعده مشتق شده است و در لغت به معنای قانون و قاعده كار است ارگونومی كوششی است در جهت تناسب كار با انسان هدف اساسی از این علم, بهبود بخشیدن به نحوه كار, روش های كار و وسایل كار و انطباق بخشیدن آنها با خصوصیات روانی و بدن انسان است

اگر این استرس ها در محیط كاری بیش ازاندازه و از حد عادی خود تجاوز كند نتایج نامطلوبی نظیر اشتباهات كاری، ایجاد حوادث و كاهش سلامتی جسمی و روانی افراد خواهد داشت. با رعایت اصول ارگونومی، فشار كار و خستگی های بی مورد كاهش می یابد و كارایی افزایش پیدا می كند. ارگونومی (مهندسی فاكتورهای انسانی) عملی نسبتاً جدید است كه با علوم مختلف در ارتباط است.

ستون فقرات
به طور كلی در كارهای عملی به ویژه درمحیط های كارگاهی و حتی اداری بیشتر ناراحتی های كمر به علت فشاری است

دانلود پاورپوینت رابطه بین انسان و کار در ارگونومی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا