تحقیق و پروژه

دانلود طرح اختلاط بتن به روش ACI 2021

دانلود طرح اختلاط بتن به روش ACI 2021

دانلود طرح اختلاط بتن به روش ACI 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت طرح اختلاط بتن به روش ACI

 

فهرست :
طرح اختلاط بتن به روش ACI
طرح اختلاط بتن بروش  211ACI
هدف از ارائه طرح بتن:
كارائی بتن تازه
مقاومت بتن
پایائی و دوام بتن
آزمایشات مورد نیاز طرح
مشخصات مورد نیاز جهت طرح اختلاط بتن
انتخاب اسلامپ
انتخاب بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه ها
تخمین آب اختلاط و مقدار هوای محبوس
مقدار هوای بتن
شرایط محیطی
مقاومت لازم میانگین fcr
انحراف معیار
محاسبه مقدار سیمان
تخمین مقدار سنگدانه درشت
تخمین مقدار سنگدانه ریز
محاسبه مقدار دقیق سنگدانه ها ی ریز
مشخصات سازه
مشخصات مصالح سنگی
وزن مخصوص حقیقیBulk Specific Gravity
وزن مخصوص حقیقی در حالت SSD (اشباع با سطح خشك)
 Bulk Specific Gravity

 

مقدمه:
هدف از ارائه طرح اختلاط بتن انتخاب اجزاء مناسب برای بتن و تعیین مقادیر نسبی آنها بمنظور تولید بتن اقتصادی است بطوریكه دارای خصوصیات مشخصی مانند كارائی، مقاومت و پایائی باشد.
خواصی نظیر كارائی ، مقاومت ، وزن مخصوص ، خواص حرارتی ، مدول الاستیسیته و دوام و… وجود دارند كه می توان آنها را جزو مشخصات بتن بشمار آورد.
مقاومت بتن به عنوان یكی از مهمترین خواص بتن در نظر گرفته می شود. مقاومت بتن شمای كلی از كیفیت بتن را به دست می دهد .
 مقاومت بتن بستگی به نسبت آب به سیمان، سنگدانه های ریز و درشت ، آب و مواد افزودنی دارد ، نسبت آب به سیمان مهمترین عامل در مقاومت بتن می باشد . هرچه نسبت آب به سیمان كمتر باشد ، مقاومت فشاری بتن بیشتر خواهد بود.

دانلود طرح اختلاط بتن به روش ACI 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا