زوج و خانواده

کامپیر24 | کشور برای موج “سالمندی” آماده نیست

کامپیر24 | کشور برای موج “سالمندی” آماده نیست

کامپیر24 | کشور برای موج “سالمندی” آماده نیست

به گزارش ایسنا، دکتر خانکه در نشست تبیین و جایگاه سلامت اجتماعی و توانبخشی با اشاره به بحث سالمندی گفت: کشور ما به سرعت در حال پیر شدن است. سالمندان نیازمند خدمات خاص توانبخشی و سلامت سالمندی هستند و به هیچ وجه کشور برای موج سالمندی آماده نیست. 

وی ادامه داد: از طرفی ما کاهش رشد جمعیت را داریم که باید به آن پرداخته شود. 

خانکه در ادامه کمبود تخت‌های توانبخشی و روانپزشکی در سطح کشور، سالمندی جامعه، نیاز بیش از ۳۰ میلیون نفر به خدمات توانبخشی، معلولیت حدود ۱۵ میلیون و نیاز ۲۵ درصد جمعیت به وسایل کمکی توانبخشی (معلولیت ناشی از حوادث ترافیکی)، تربیت ناکافی نیروی انسانی، توزیع غیرعادلانه آموزش در حوزه توانبخشی، کمبود دسترسی به خدمات توانبخشی و سلامت روان خصوصا در مناطق محروم، نبود پوشش بیمه ای کافی در خدمات توانبخشی را از جمله چالشهای دانشگاه در راستای تعالی و عدالت در خدمات سلامت خواند.

انتهای پیام

کامپیر24 | کشور برای موج “سالمندی” آماده نیست 2021

لینک مطلب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا