تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت بررسی و مدلسازی راكتورهای Hollow fiber 2021

دانلود پاورپوینت بررسی و مدلسازی راكتورهای Hollow fiber 2021

دانلود پاورپوینت بررسی و مدلسازی راكتورهای Hollow fiber 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت بررسی و مدلسازی راكتورهای Hollow fiber

مقدمه:

 ثابت نگهداشتن عناصر کاتالیستی درون یک راکتور HF  توسط روشهای زیر حاصل         می گردد:

      – محبوس نمودن فیزیکی آنزیمهای محلول یا مواد معلق سلولی در قسمت پوسته یا  حفره راکتور.

      – ثابت نگهداشتن آنزیمها توسط اتصالات فیزیکی یا شیمییایی به غشاءی HF

در فصل اول: انواع غشاءهای مورد استفاده جهت جداسازی در رآكتورها

فصل دوم : عملکرد این نوع راکتورها  جهت تصفیه آب و فاضلاب

فصل سوم: انواع بیوراکتورها مورد بررسی قرار گیرد

 فصل چهارم :مدلسازی ریاضی

 فصل پنجم : نتایج و شبیه سازی عددی.


– روش های جداسازی


 روش های جداسازی را می توان در  سه گروه تقسیم بندی نمود .

– جداسازی توسط انتقال جرم بین فازها

– جداسازی توسط انتقال جرم در درون یک فاز

– جداسازی توسط واکنش شیمیایی

–  فیلتراسیون


غشاء ها :


جنس غشاء :

پلیمری

فلز

مایع

سرامیك

ساختمان غشاء :

بطور کلی غشاء های جامد دو ساختار دارند :

1-غشاء های حفره دار یا متخلخل

2-غشاءهای بدون حفره

شكل شماتیكی غشاءهای حفره دار و بدون حفره :


خصوصیات غشاء ها :


•1- میزان درصد دفع  

•2- نفوذ پذیری 

•3- ظرفیت عبور سیال 

•4- مقاومت شیمیایی 

•5- انرژی سطحی 

•6- محدوده های حرارتی 

•7- مقاومت مکانیکی 

•8- تمیز بودن 

•9- جذب سطحی انواع بیوراکتورها:

•1- بیوراکتورهای سینی دار :

2- بیوراکتورهای استوانه ای افقی
3 -بیوراکتورهای بستر آکنده
4-بیوراکتورهای همزده شده بطور منقطع
5  بیوراکتورهای همراه با اختلاط پیوسته و هوادهی تحت فشار 


HOLLOW FIBER MEMBERAN BIOREACTOR (HFMBR) :


• مهمترین فایدۀ (HFMBR) ها قابلیت انتقال جرم بالای آنهاست، برتری اصلی این راکتورها با راکتورهای معمول را لایۀ فعال بیوفیلم روی غشاء و اهمیت موقعیت این لایۀ فعال را عنوان کرد

  1. – روش های جداسازی

دانلود پاورپوینت بررسی و مدلسازی راكتورهای Hollow fiber 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا