تحقیق و پروژه

دانلود طراحی دیسپاچینگ فوق توزیع 2021

دانلود طراحی دیسپاچینگ فوق توزیع 2021

دانلود طراحی دیسپاچینگ فوق توزیع 2021

لینک دانلود محصول

طراحی دیسپاچینگ فوق توزیع

 

با توجه به گسترش روز افزون شبکه و پستهای فوق توزیع و انتقال و ضرورت کنترل و نظارت از راه دور این پستها به منظور ایجاد هماهنگی بین پستهای فوق توزیع و تأمین پایداری که شبکه های انتقال انرژی ایجاب می‌کند ، مراکزی به عنوان مراکز دیسپاچینگ تشکیل شده تا بتوان از آن مراکز کنترل و نظارت مطمئنی ایجاد کرد .

به علت بعد مسافت بین پستهای فشار قوی و مشکلات ارتباطی بین آنها علاوه بر وجود مرکز دیسپاچینگ ملی ، نیاز به مراکز دیسپاچینگ منطقه ای نیز می‌باشدکه محدوده اختیارات و وظایف هر کدام مشخص و تعریف شده می‌باشند .

در شبکه سراسری برق ایران در حال حاضر دیسپاچینگ مرکزی در تهران واقع شده و در بعضی شهرستانها دیسپاچینگ های محلی ایجاد شده که از جمله آن به دیسپاچینگ برق اصفهان ، یزد ، خراسان ، باختر و… می‌توان اشاره کرد . در این پروژه سعی بنده بر این است که علاوه بر تعریف شرح وظایف مراکز دیسپاچینگ راهکارهای عملی جهت توسعه این مرکز و کنترل بهتر شبکه و پستهای فوق توزیع را از طریق آنها ارائه نمود .

 

فهرست مطالب

 

چکیده 1

مقدمه2

فصل اول : شناخت دیسپاچینگ فوق توزیع و قابلیتهای آن9

سلسله مراتب دیسپاچینگ ایران 10

مرکز کنترل سیستم سراسری  10

مرکز کنترل ناحیه ای  10

مرکز کنترل منطقه ای  11

مرکز توزیع منطقه ای  11

لزوم و مزایای به کارگیری سیستم دیسپاچینگ فوق توزیع یزد 13

قابلیتهای مورد نیاز سیستم دیسپاچینگ یزد 16

نمایش تصاویر  16

نمایش منحنی  17

نمایش وقایع و آلارمها  17

جمع آوری داده ها و ایجاد آرشیو  17

مراکز دیسپاچینگ فوق توزیع نواحی قم و کرج 18

وظایف و مسئولیتهای مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع تهران بزرگ 18

تهیه گزارشات و حوادث و رویدادها  19

عملیات هنگام بی برق شدن پست  21

نحوه برقرار کردن پست  22

خروج دستی ترانسفورماتورها جهت سرویس و تعمیرات 23

برقرار کردن ترانسفورماتور پس از پایان کار سرویس و تعمیرات 23

فصل دوم : معرفی سیستم اسکادا 25

اجزاء سیستم اسكادا  26

تجهیزات مرکز کنترل  26

تجهیزات مخابراتی  28

پایانه های دوردست  30

وظایف پایانه دوردست  32

ساختار و مشخصات پایانه های دوردست 34

پردازنده اصلی  35

واحد واسط مخابراتی  37

سیستم واسط پست و پایانه  39

فصل سوم : مبانی طراحی مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع یزد 40

مقدمه  41

ساختمان و فضاهای مورد نیاز مرکز دیسپاچینگ یزد 43

سیستم مرکزی اسکادا  44

معیارهای طراحی پیکره بندی ، سخت افزار ، نرم افزار مرکز کنترل 44

سیستم باز 45

معماری توزیع شده  46

قابلیت افزودگی  47

سیستم عامل  47

پایگاه داده ها  48

مطابقت استانداردها  49

نحوه ارتباط بهره‌بردار با سیستم  53

نرم افزار اسکادا  54

تهیه کننده گزارش  56

نمایش آنالوگ با رعایت حدود ایمنی 56

شمارش عملکرد کلیدها  57

ارزیابی توپولوژی شبکه  57

فیلتر  57

ترتیب ثبت وقایع  58

توابع محاسباتی  58

برنامه های کاربردی شبکه  59

سیستم‌های هوشمند  59

تخمینگر وضعیت شبکه  59

پخش بار  60

تجزیه و تحلیل امنیت شبکه و ارزیابی احتمالات 60

معادل سازی شبکه خارجی  60

محاسبات اتصال کوتاه  61

کنترل اتوماتیک توان راکتیو ولتاژ  61

شبکه مخابراتی و تبادل اطلاعات  61

فصل چهارم : اینترفیس پستهای 63/20 kv و 132/20 kvبا سیستمهای دیسپاچینگ 66

شرایط اینترفیس  67

نقاط کنترلی  67

کلیدهای فشار قوی و متوسط  67

سکسیونر  67

تپ چنجر ترانس  67

کلیدهای Master / Slare وParallel / Indepeodent 68

رله  68

نقاط تعیین وضعیت  68

کلیدهای فشار قوی و متوسط  68

سکسیونر فشار قوی  69

تپ چنجر ترانس  69

تعداد تپ ترانس  69

کلیدهای کشوئی  70

نقاط اندازه گیری  70

جریان  70

آلارمها  71

مشخصات عمومی سیستم اینترفیس 71

ترمینالهای مارشالینگ راک و روش نامگذاری آنها 73

باطری و باطری شارژ  75

باطری  75

باطری شارژ  75

سیم‌ها و كابل‌ها و نامگذاری آنها  75

سیم‌ها  75

كابل‌ها  75

نام‌گذاری سیم‌ها  76

نام‌گذاری كابل‌ها  77

تغذیه AC و DC  79

مشخصات تجهیزات واسط فشار قوی 79

نظرات و پیشنهادات  81

نتیجه گیری  84

منابع و مراجع  85

دانلود طراحی دیسپاچینگ فوق توزیع 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا