تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت استراتژي مداخله در محدوده‌ي بافت فرسوده‌ی همت‌آباد اصفهان 2021

دانلود پاورپوینت استراتژي مداخله در محدوده‌ي بافت فرسوده‌ی همت‌آباد اصفهان 2021

دانلود پاورپوینت استراتژي مداخله در محدوده‌ي بافت فرسوده‌ی همت‌آباد اصفهان 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت استراتژي مداخله در محدوده‌ي بافت فرسوده‌ی همت‌آباد اصفهان

 

قسمتی از متن :

بررسي و تحليل وضع موجود

ويژگيهاي جمعيتي ـ اجتماعي

شاخص‌هاي جمعيتي مطابق آخرين سرشماري نفوس و مسكن سال 85

  جمعيت 17851 نفر
  تراكم جمعيتي 237 نفر در هكتار
  بعد خانوار 3/5 نفر
  تراكم خانوار در واحد مسكوني 1/06

نسبت جنسي 105
  گروه‌هاي عمده‌ي سني 64ـ 15 سال
  درصد باسوادان محدوده 87%
  درصد طلاق بسيار پايين
كاهش بعد خانوار به دليل ارتقاء سطح فرهنگ

ـ كاهش جمعيت محدوده در سال‌هاي متوالي به دليل مهاجرت ساكنين

 ـ عدم مطلوبيت محدوده به‌‌ دليل مشكلات فرهنگي اجتماعي از نظر ساكنين به‌ ويژه افراد تحصيل كرد‌ه‌ي محل
  مهم‌ترين عامل مهاجرت بوده ‌است.
ـ شغل غالب كارگري، فقر اقتصادي و فرهنگي از ويژگي‌هاي محدوده بوده و مهم‌ترين عامل بروز مشكلات اجتماعي
 نظير اعتياد، بزهكاري و فساد اخلاقي است.

گروه سني غالب محدوده 64-15 سال و وجود جمعيت جوان در محدوده

تمايل بيشتر ساكنين به نوسازي ، سهيم شدن در ارزش افزوده و سكونت آنان در محدوده…

 

فهرست مطالب :

بخش اول : معرفي محدوده و ارتباط با محدوده‌هاي پيرامون

بررسي و تحليل وضع موجود

بخش دوم : بررسي و تحليل وضع موجود

بررسي و تحليل سازمان فضايي پيشنهادي طرح بازنگري

تحليل ساختار پيشنهادي طرح بازنگري

بخش سوم : بررسي و تحليل سازمان فضايي پيشنهادي طرح تفصيلي

بخش چهارم : ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده

ساختار پيشنهادي طرح نوسازي بافت فرسوده

نمونه‌هاي طراحي شهري

پهنه بندي مد‌اخله بر اساس كيفيت بلوك‌ها

مداخله‌ي مردمي

مداخله‌ي تدريجي

ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده

مداخله‌ي متمركز

پهنه بندي تراكمي و محاسبه‌ي ظرفيت جمعيت‌پذيري محدوده

دانلود پاورپوینت استراتژي مداخله در محدوده‌ي بافت فرسوده‌ی همت‌آباد اصفهان 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا