تحقیق و پروژه

دانلود دانلود گزارش كارآموزی بررسی ارقام مختلف پنبه 2021

دانلود دانلود گزارش كارآموزی بررسی ارقام مختلف پنبه 2021

دانلود دانلود گزارش كارآموزی بررسی ارقام مختلف پنبه 2021

لینک دانلود محصول

گزارش كارآموزی بررسی ارقام مختلف پنبه + هدیه

این محصول در قالب فایل word و در 63 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

فصل اول………………………………………………………………………………………………… 1

زراعت پنبه……………………………………………………………………………………………… 1

تاریخچه و كلیات……………………………………………………………………………………… 2

اهمیت اقتصادی پنبه…………………………………………………………………………………. 4

خصوصیات گیاهی…………………………………………………………………………………… 5

تركیبات پنبه ……………………………………………………………………………………………. 7

تناوب زراعی ………………………………………………………………………………………….. 11

مواد غذایی مورد نیاز پنبه…………………………………………………………………………. 11

طریقة مصرف كود در زراعت پنبه…………………………………………………………….. 12

زمان كاشت پنبه………………………………………………………………………………………. 14

روشهای مختلف كاشت پنبه………………………………………………………………………. 15

آبیاری…………………………………………………………………………………………………….. 17

كنترل علفهای هرز ………………………………………………………………………………….. 20

آفات و بیماریها………………………………………………………………………………………… 20

برداشت………………………………………………………………………………………………….. 23

میزان عملكرد پنبه……………………………………………………………………………………. 24

فصل دوم………………………………………………………………………………………………… 27

گونه ها و ارقام……………………………………………………………………………………….. 27

فصل سوم………………………………………………………………………………………………. 31

معرفی ارقام مختلف پنبه…………………………………………………………………………… 31

معرفی رقم ورامین…………………………………………………………………………………… 32

معرفی رقم ساحل …………………………………………………………………………………… 35

معرفی رقم اولتان…………………………………………………………………………………….. 38

معرفی رقم دلتاپاین 16……………………………………………………………………………… 41

معرفی دكتر عمومی ………………………………………………………………………………… 44         

معرفی رقم مهر……………………………………………………………………………………….. 47

معرفی رقم بختگان…………………………………………………………………………………… 50

معرفی رقم بلغار 433……………………………………………………………………………….. 52

معرفی رقم آریا……………………………………………………………………………………….. 52

معرفی رقم آكالا………………………………………………………………………………………. 53

معرفی رقم استون ویل 2 بی……………………………………………………………………… 53

معرفی رقم امپایر…………………………………………………………………………………….. 53         

معرفی رقم پی مستر ……………………………………………………………………………….. 54

معرفی فیلستانی……………………………………………………………………………………….. 54

معرفی رقم كوكر 100………………………………………………………………………………. 54

معرفی رقم كوكر 100 ویلت………………………………………………………………………. 55

معرفی رقم گیزا……………………………………………………………………………………….. 55

معرفی رقم لاكت………………………………………………………………………………………. 56         

معرقی لایتینگ اكسپرس……………………………………………………………………………. 56

معرفی رقم 108 اف………………………………………………………………………………….. 56

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………. 57

دانلود دانلود گزارش كارآموزی بررسی ارقام مختلف پنبه 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا