تحقیق و پروژه

دانلود دانلود مقیاس هیجان‌خواهی زاكرمن فرم پنجم 2021

دانلود دانلود مقیاس هیجان‌خواهی زاكرمن فرم پنجم 2021

دانلود دانلود مقیاس هیجان‌خواهی زاكرمن فرم پنجم 2021

لینک دانلود محصول

دانلود مقیاس هیجان‌خواهی زاكرمن فرم پنجم

تعداد سوالات: 40

هر یك از موارد زیر دارای دو جواب است، جواب (الف) و جواب (ب). لطفاً در پاسخنامه، پاسخی را مشخص كنید كه توصیف كننده تمایل یا احساس شما باشد. در بعضی موارد ممكن هر دو پاسخ توصیف كننده تمایل یا احساس شما باشند، در این صورت پاسخی را انتخاب كنید كه تمایل و احساس شما را (بهتر توصیف) می‌كند. در بعضی موارد ممكن است شما هیچ یك از دو پاسخ را دوست نداشته باشید در این صورت پاسخی را كه كمتر از آن بیزار هستید انتخاب كنید. (هیچ سوالی را بی‌پاسخ نگذارید). مهم این است كه شما برای هر سوال فقط یک پاسخ را (الف یا ب) انتخاب كنید.

ما فقط می‌خواهیم بدانیم كه تمایلات و احساسات شما چگونه است، نه آنكه دیگران درباره این مسائل چگونه احساس می‌كنند یا چگونه باید احساس كنند.

در این تست برخلاف پاره‌ای از تست‌ها پاسخ غلط یا صحیح وجود ندارد. لطفاً با خود صادق باشید و ارزیابی صادقانه‌ای از خود ارائه دهید.

دانلود دانلود مقیاس هیجان‌خواهی زاكرمن فرم پنجم 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا