تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت مقاومت و انتقال در روان پویشی فشرده 2021

دانلود پاورپوینت مقاومت و انتقال در روان پویشی فشرده 2021

دانلود پاورپوینت مقاومت و انتقال در روان پویشی فشرده 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت مقاومت و انتقال در روان پویشی فشرده

 

پاورپوینت مقاومت و انتقال در روان پویشی فشرده شامل 47 اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد . این پاورپوینت برای دانشجویان روانشناسی وسایر دانشجویان مرتبط کاربرد دارد. در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را دانلود نمایید .

 

مقدمه
مـداخلات روانشناختی برای شناسایی و کاهش رنج ها و ضعف ها، و تحقق ظرفیت ها و توانائی های آدمی از موضـوعاتی است که توجه روانشناسان، روانپزشکان، مددکاران اجتماعی، پزشکان عمومی، و حتی وکلا را به خود جلب کـرده اسـت. اسـاس ایـن مـداخلات گوش دادن و فراهم کردن امکـان ابـراز و افشـای افکـار و احساسات است. مطالعات گسـترده در دو دهـه گذشـته نشان داده اند که افشا، چه گفتاری و چه نوشتاری، عملکرد سیستم ایمنی، اعصاب خود مختار و سلامت جسمانی و روانی را بهبود می بخشد.

مداخلات روان شناختی به صورت نظامدار و حرفه ای با تولد تحلیـل روانـی آغـاز شـد. بروئـر و فروید نشان دادند تجربه اضطراب شدید در یک موقعیت آسیب زا و عـدم امکـان ابـراز و لمـس هیجان همخوان با اضطراب، زمینه ساز نوروزهاست. از ایـن رو اسـاس روش درمـانی نیـز افـشا و هشیاری نسبت به خاطرات و عواطف دردناک همخوان با آن ها از طریق بیان گفتاری تجارب یاد شده است.

فروید از آغاز تولد تحلیل روانی نیرویی را شناسایی کرد که در جهت توقف یا سطحی سازی فرایند افشا فعال می شود و آن مقاومت است. هنگامی که فروید با پدیده مقاومت رو به رو شد، موضعی چالش برانگیز و فعال در برابر آن اتخاذ نکرد.

در نوآوری هایی که پـس از فرویـد در روان درمانی صورت گرفت اغلب سعی کردند همچنان به صورتی آرام و غیر مستقیم بـا مقاومـت رو به رو شوند.

چنین راهبردی در خصوص مقاومت یکی از عوامل عمده ای است که فرایند افـشا را سطحی و کند می سازد و درمانگری را به فرایندی بلند مدت، سـازمان نایافته، مبهم، و غیر مستقیم تبدیل می کند.

اساس تجربی شکل های گوناگون روان درمـانی روان پویشی کوتـاه مـدت، بـرای اخـتلالات زیـادی در حـال رشـد اسـت. محورهـای روش درمانی روان پویشی فشرده و کوتاه مدت بر نوع رابطه درمانی و ماهیت افشا استوار است.

موضع فعال درمانگر و به کـارگیری صـحیح فنون در این موضع سبب می شود تا مراجع در کوتـاهترین زمان، عمق احساسات و افکار خود را شناسایی و لمس نمایند و سلامت روانی بیشتری را بـه دسـت آورد.

و …

 

عنوان : مقاومت و انتقال در روان پویشی فشرده

فرمت : پاورپوینت

حجم : 488 کیلوبایت

تعداد صفحات : 47 

 

پیش نمایش تمام صفحات پاورپوینت

 

پاورپوینت مقاومت و انتقال در روان پویشی فشرده

دانلود پاورپوینت مقاومت و انتقال در روان پویشی فشرده 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا