تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت بررسی سرانه مسکونی در شهر قزوین 2021

دانلود پاورپوینت بررسی سرانه مسکونی در شهر قزوین 2021

دانلود پاورپوینت بررسی سرانه مسکونی در شهر قزوین 2021

لینک دانلود محصول

 

توضیحات:
فایل پاورپوینت بررسی سرانه مسکونی در شهر قزوین بر اساس طرح های جامع مصوب طی چهار دوره، در حجم 37 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.
بخشی از متن:
کاربری مسکونی
داشتن سرانه کاربری های شهری ، امری است که از آغاز تفکر جدید شهرسازی در ایران_ دهه چهل، همواره ذهن برنامه ریزان شهری و شهرسازان را به خود مشغول داشته است. این امر با ترجمه متون خارجی وکاربست آن در اولین طرحهای جامع شهری آغاز گردید و خود مرجعی شد برای دیگر طرحهای توسعه شهری که تلاشی برآن داشتند تا نوعی  انطباق سرانه ها و معیارها را با شرایط کشور فراهم آوردند، و مجموعه ای از سرانه های کاربریهای شهری برای کشور به دست دهند.
در اولین سالهای پس از انقلاب و طرح مجدد طرحهای جامع شهری در سال 1360 تحت عنوان تجدید نظر طرحهای قبلی ولی تحت عنوان طرحهای توسعه و عمران شهری تدوین و معیارها، ضوابط و سرانه ها به دغدغه اصلی شهرسازان، چه در بدنه دولتی و چه در مجموعه مشاوران شهرساز تبدیل گردید و سعی بر آن بود تا اعداد و ارقامی کم و بیش منطبق بر شرایط شهر مورد نظر، طرح شود.
فهرست مطالب:
کاربری مسکونی
شهر یا پاره شهر
تقسیمات کالبدی
کاربری مسکونی
مسکن
تعریف حوزه‌بندی
حوزه ‌مسکونی
تعریف طرح جامع
ویژگی‌ها
مراجع تایید، تصویب و اجرا
اسناد بالا دستی وپایین دستی
اولین طرح جامع قزوین در سال 1343 توسط مشاورین مندا
دومین طرح جامع قزوین در سال 1354 به نقل از طرح کالبدی
سومین طرح جامع قزوین در سال 1369 توسط مهندسین مشاور شارمند
چهارمین طرح جامع قزوین در سال 1390 توسط مهندسینمشاور شهر و برنامه
سطوح مورد نیاز کاربری اراضی در شهر قزوین بر اساس سال 1400
تعریف پهنه‌بندی
اراضی شهر قزوین
نحوه استفاده از اراضی در وضع موجود
محاسبه سرانه اراضی
منابع و ماخذ
این فایل با فرمت پاورپوینت در 37 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.
هدیه محصول:
فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26 اسلاید)

پاورپوینت بررسی سرانه مسکونی در شهر قزوین

فایل پاورپوینت بررسی سرانه مسکونی در شهر قزوین بر اساس طرح های جامع مصوب طی چهار دوره، در حجم 37 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

 

بخشی از متن:

کاربری مسکونی

داشتن سرانه کاربری های شهری ، امری است که از آغاز تفکر جدید شهرسازی در ایران_ دهه چهل، همواره ذهن برنامه ریزان شهری و شهرسازان را به خود مشغول داشته است. این امر با ترجمه متون خارجی وکاربست آن در اولین طرحهای جامع شهری آغاز گردید و خود مرجعی شد برای دیگر طرحهای توسعه شهری که تلاشی برآن داشتند تا نوعی  انطباق سرانه ها و معیارها را با شرایط کشور فراهم آوردند، و مجموعه ای از سرانه های کاربریهای شهری برای کشور به دست دهند.

در اولین سالهای پس از انقلاب و طرح مجدد طرحهای جامع شهری در سال 1360 تحت عنوان تجدید نظر طرحهای قبلی ولی تحت عنوان طرحهای توسعه و عمران شهری تدوین و معیارها، ضوابط و سرانه ها به دغدغه اصلی شهرسازان، چه در بدنه دولتی و چه در مجموعه مشاوران شهرساز تبدیل گردید و سعی بر آن بود تا اعداد و ارقامی کم و بیش منطبق بر شرایط شهر مورد نظر، طرح شود.

 

 

فهرست مطالب:

کاربری مسکونی

شهر یا پاره شهر

تقسیمات کالبدی

کاربری مسکونی

مسکن

تعریف حوزه‌بندی

حوزه ‌مسکونی

تعریف طرح جامع

ویژگی‌ها

مراجع تایید، تصویب و اجرا

اسناد بالا دستی وپایین دستی

اولین طرح جامع قزوین در سال 1343 توسط مشاورین مندا

دومین طرح جامع قزوین در سال 1354 به نقل از طرح کالبدی

سومین طرح جامع قزوین در سال 1369 توسط مهندسین مشاور شارمند

چهارمین طرح جامع قزوین در سال 1390 توسط مهندسینمشاور شهر و برنامه

سطوح مورد نیاز کاربری اراضی در شهر قزوین بر اساس سال 1400

تعریف پهنه‌بندی

اراضی شهر قزوین

نحوه استفاده از اراضی در وضع موجود

محاسبه سرانه اراضی

منابع و ماخذ

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 37 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

 

هدیه محصول:

فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26 اسلاید)

 

دانلود پاورپوینت بررسی سرانه مسکونی در شهر قزوین 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا