تحقیق و پروژه

دانلود بررسی رابطه نارضایتی شغلی و افسردگی 2021

دانلود بررسی رابطه نارضایتی شغلی و افسردگی 2021

دانلود بررسی رابطه نارضایتی شغلی و افسردگی 2021

لینک دانلود محصول

بررسی رابطه نارضایتی شغلی و افسردگی

اشغال صحیح و گزینش افراد مناسب برای انجام مشاغل از مهمترین عوامل موثر ارزشمند اقتصادی و اجتماعی جامعه و تامین کننده سلامت روانی انسان ها و نیل به خود کفاوی مملکت و بی نیازی از دیگران محسوب می شوند. اشغال یکی از اساسی ترین فعالیت های زندگی انسان به شمار می رود و هر فردی به خاطر امرار معاش و تراوم زندگی باید ساعاتی از او قاتلش را کار کند. اشغال واقعه ای از زندگی است. که برای همه انسانها در بر همه ای از زمان اتفاق می افتد و هیچ کسی را گریزی از آن نیست همچنین بقاء و رسند جامعه به اشغال وابسته است جوامعی که انسانهای فعال و کار آمد دارند بر زندگی خوش حاکند و به انواع گوناگون در تعیین شیوه زندگی جوامع دیگر اثر می گذارند. رضایت شغلی تعیین کننده مهمی در رضایت از زندگی است و تمام رفتار ها و روابط انسان به طور مستقیم یا غیر مستقیم از چگونگی اشتغال او متاثر است. مفاسد اجتماعی به دلایل متعدد ریشه مهمی بیکاری دارند و از طریق اشتغال می توان بسیاری از این نابه سامانیها را بر طرف کرد با توجه به موارد بالا و نکات بسیار زیادی که در زمینه اهمیت اشتغال مناسب وجود دارد آیا نباید گام های بیشتری برای اشغال مناسب افراد بر داشته شود؟ آیا نباید صلاحیت های انسان با ویژگی های شغلی آنان منطق باشد؟ مسلماً بخش مهمی از تصمیمات رسمی یا غیر رسمی – مقدمه اشتغال موفقیت آمیز است. انسان در رشته ای که تحصیل می کند باید در آینده شاغل شود خصوصاً در جامعه ها که محدودیت های آموزشی از نظر نیروی انسانی و نیز امکانات وجود دارد باید به همسوئی تصحیلاتبا شاغال آینده خود توجه بیشتری مبذول شود. این روز ها تقریباً همه از افسرده بودن صحت می کنند ولی افسردگی به راستی چیست آیا این اصلاح پزشکی نظیر عفونی شدن است یا به مفهوم عامیانه ی بی دل و دفاع بودن نزدیکتر است. وقتی حرف از افسردگی می زنید دقیقاً منظورتان چیست برخی از مردم آنرا یک واکنش عاطفی در قبال زندگی می باشد و برخی افسردیگ را به عنوان یک بیماری به شمار می آورند موضوع این تحقق بیان رابطه نارضایتی شغلی و افسردگی است و به دنبال این است که تعین کند آیا بین نارضایتی شغلی و افسردگی رابطه ای وجود دارد یا خیر؟
نتیجه چنین تحقیقاتی می توان در جهت گسترش بهداشت روانی در محیط های صنعتی ، اداری و آموزشی مثمرثمر باشد.

فهرست مطالب:
عنوان                         صفحه
فصل اول: كلیات تحقیق                                 1
مقدمه                                           2
بیان مسئله                                      3
اهمیت پژوهش                                     4
متغیرها                                         4

فصل دوم :                                    6
پیشینه تحقیق                                    7
تعریف افسردگی                                        10
نظریه های مربوط به افسردگی                          15
پیشینه و ادبیات                                     23

فصل سوم: روش تحقیق                               55
روش انجام پژوهش                                 56
ابزار اندازه گیری                                   57

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها                              58

فصل پنجم: نتیجه گیری                                 63
محدودیت های پژوهشی                                  64
پیشنهادهای پژوهش                                64
بحث و نتیجه گیری                                65
پرسشنامه
منابع                                           75

دانلود بررسی رابطه نارضایتی شغلی و افسردگی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا