تحقیق و پروژه

دانلود مبانی نظری روان شناختی مزاح وشوخ طبعی 2021

دانلود مبانی نظری روان شناختی مزاح وشوخ طبعی 2021

دانلود مبانی نظری روان شناختی مزاح وشوخ طبعی 2021

لینک دانلود محصول

مبانی نظری روان شناختی مزاح وشوخ طبعی (فصل دوم تحقیق)


مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

نوع فایل:wordوقابل ویرایش

فصل دوم: مبانی نظری و یافته های پژوهشی

مبانی (رویكردهای) نظری روان شناختی مزاح                                              11

    نظریه اهانت                                                                      11

نظریه تخلیه هیجانی و آسودگی                                             11

نظریه ناهماهنگی و تباین                                                         12

واكنشهای مزاح                                                  13

مزاح و سیستم ایمنی بدن                                                      15

مزاح و عملكرد تحصیلی                                                     16

نقش درمانی مزاح                                                                16

تبین روان شناختی از تأثیر مزاح در مقابله با استرس                                           17

مدل تعاملی استرس                                                           18

مبانی نظری سلامت روانی                                                      21

نظریه موری                                                                 22

نظریه آدلر                                                                      23

نظریه فروم                                                                               23

نظریه مزلو                                                                      23

نظریه اسكینر                                                                   24      

نظریه یونگ                                                                 24      

افراد سالم از نظر روانی                                                        25      

نظریه اسلام                                                                 26    

اهمیت سلامت روان                                                            28        

عوامل زیستی                                                                28        

عوامل عاطفی و روانی                                                           30

عوامل اجتماعی                                                         30

رابطة بین استرس، كنار آمدن و سلامتی                                            30

پیامدهای استرس                                                            33

اختلال هیجانی                                                     33

اختلال شناختی                                                     34

اختلال فیزیولوژیكی                                                         35

كنار آمدن                                                                 36 

روشهای كنار آمدن مستقیم                                                       36

كنار آمدن مواجهه ای                                                           37 

مسئله گشایی برنامه ریزی شده                                                   38

حمایت اجتماعی                                                         38

روشهای كنار آمدن دفاعی                                                             40

مكانیزمهای دفاعی                                                          40        

كاهش دهندگان شیمیایی استرس                                                41      

پسخوراند زیستی                                                            42       

ورزش                                                                  43

یافته های پژوهشی در زمینة مزاح (شوخ طبعی)                                         43

ترغیب پرورش توانایی شوخ طبعی                                                          47

 

  

فصل دوم

 مبانی نظری و

 

یافته های پژوهشی

 

 1-  مبانی (رویكردهای) نظری روان شناختی مزاح

راسكین (1985) در مقاله یی نظریه های روان شناختی مزاح را به اختصار توضیح داده است و سه رویكرد نظری عمده روان شناختی را در تبیین علل روانی مزاح و شوخ طبعی مورد بررسی قرار می دهد.

الف- نظریه اهانت [1]:

خاستگاه این نظریه در آرای قدیم است. براساس نظریه اهانت مزاح در درجه اول روشی است جهت ابزار غضب. بدینسان كه هدف از بذله گویی و مزاح، توهین به مخاطب یا شخص ثالث است. صاحبنظران این رویكرد معتقدند كه مزاح بدان دلیل مثبت و پسندیده تلقی می گردد كه جایگزین مناسبی جهت روشهای خشن تر و غیر مؤدبانه تر ابراز خشم (نظیر توهین و ناسزاگویی) است. اشاراتی از مباحث فوق را می توان در نوشته های افلاطون، ارسطو، سیسرو [2] و هابز یافت (راسكین، 1985). بارون [3]، برن [4] و گریفیت [5] (1974) نشان داده اند كه وادار كردن افراد عصبانی به خندیدن با ایجاد حس سرگرمی و تفنّن، به طور معنی داری تمایلات پرخاشگرانه آنان را تعدیل می كند.

ب- نظریه تخلیه هیجانی و آسودگی [6]:

طرفداران این نظریه معتقدند كه مزاح و خنده منجر به گشایش خلق و خوی و تشفی انرژی روانی شده نتیجتاً موجب تعادل و آرامش روانی فرد می شود. شاید مشهورترین نظریه تخلیه و آسودگی متعلق به فروید باشد. فروید (1916) در كتاب (شوخیها و ارتباط آنها با ناهشیاری [7]) اظهار می دارد كه مزاح راهی جهت رهایی از رفتارها و افكار بازدارنده و سانسور شده است. براساس نظریه فروید (1916)، تخلیه انرژی روانی از طریق مزاح نوعی تلاش اقتصادی و حسابگرانه و صرفه جویانه و در عین حال ناخودآگاهانه برای برون ریزی تنشهاست او معتقد است كه بین رؤیاها و مزاح تشابهات فراوانی وجود دارد و در هر دو مورد فرد به طور ناخودآگاه و به شیوه یی نمادین [8] نسبت به ارضای تمایلات واپس زده شده و كنش زای خویش مبادرت می ورزد.

 

دانلود مبانی نظری روان شناختی مزاح وشوخ طبعی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا