تحقیق و پروژه

دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس 2021

دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس 2021

دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس 2021

لینک دانلود محصول

پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس

پرسشنامه حمایت اجتماعی این پرسشنامه توسط واکس، فیلیپس، هالی، تامپسون، ویلیامز و استوارت، در سال 1986 بر مبنای تعریف کوب از حمایت اجتماعی ساخته شد. بنا به تعریف کوب، حمایت اجتماعی به میزان برخورداری از محبت، مساعدت و توجه اعضای خانواده، دوستان و سایر افراد اشاره دارد. این پرسشنامه دارای 23 ماده است.

روایی و پایایی پرسشنامه حمایت اجتماعی

منبع

دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا