اخبار روز

کامپیر24 | چه اصراری دارید که دانش آموز، تاریخ تولد و شهادت امامان را حفظ کند؟

کامپیر24 | چه اصراری دارید که دانش آموز، تاریخ تولد و شهادت امامان را حفظ کند؟

کامپیر24 | چه اصراری دارید که دانش آموز، تاریخ تولد و شهادت امامان را حفظ کند؟

معلم تلاش می‌کند بچه‌ها تاریخ تولد و شهادت امام معصوم را و اینکه هر کدام چه مدتی در زندان خلفا بودند و به دست چه کسی (صرفاً یک نام نه دست‌کم یک جریان) به شهادت رسیدند، به خاطر بسپارند! شاگرد دبستان چه فهمی از زندان و زندانی دارد؟! آن تاریخ تولد را چه اصراری به حفظ کردن دارید؟ چرا به‌جای اینها، یکسره از علم‌دوستی و عطوفت و اخلاق متعالی و نگاه مشفقانه امام معصوم با بچه‌ها نمی‌گویید.

تجربه‌ای که معلم می‌خواهد نام قاتل امام اول را در ذهن دانش آموز بگنجاند و اگر او فراموش کرد، نمره نمی‌گیرد، اسفناک است. از فضایل علی (ع) هزاران حرف می‌توان با بچه‌ها زد که آن فضایل در هیچ یک از ابنای بشر از آغاز تاریخ نبوده و هرگز هم در یک نفر دیگر جمع نخواهد شد. چه کسانی چندین دهه در آموزش‌وپرورش ما مسند کار را در دست داشته‌اند که این واقعیت را نمی‌فهمند؟!

23302

کامپیر24 | چه اصراری دارید که دانش آموز، تاریخ تولد و شهادت امامان را حفظ کند؟ 2021

لینک مطلب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا