تحقیق و پروژه

دانلود طراحی بیمارستان 2021

دانلود طراحی بیمارستان 2021

دانلود طراحی بیمارستان 2021

لینک دانلود محصول

 طرح بیمارستان 100تخت خواب 3طبقه همراه باپلانها،مقاطع،نماهابه صورت کدی وفایل سه بعدی طرح به صورت مکس می باشد.تمامی فایلها به صورت کدمی باشدوطرحی سه بعدی ازحجم که به صورت فایل مکس می باشدوامکان تغییرپلان وحجم نیزمی باشد.

دانلود طراحی بیمارستان 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا