تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت نظریه آلفرد آدلر 2021

دانلود پاورپوینت نظریه آلفرد آدلر 2021

دانلود پاورپوینت نظریه آلفرد آدلر 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت نظریه آلفرد آدلر

 

فهرست مطالب:

ویژگیهای اصلی نظریه آدلر

احساس حقارت

احساس برتری

روش زندگی

 خود آگاهی

علاقه اجتماعی

غایت و هدف زندگی

خود خلاق

ماهيت انسان درنظریه آدلر

نظريه شخصيت آدلر

اهداف تخيلي

من خلاقه

ترتيب تولد

خود آگاهي

اشتباهات اساسي

اضطراب

روش درمانی آدلر

روش درمانی آدلر

اهداف روان درماني در گروه آدلري

فرايند درمان

نكاتي كه براي ايجاد يك اجتماع خوب

 

بخشی از متن پاورپوینت :

ماهيت انسان درنظریه آدلر :

تصوير اميدوار كننده و خوشايندي از ماهيت انسان ارائه ميدهد.

ديدي كل نگر ، پديده شناسي ، غايت انگار و اجتماعي به او دارد .

انسان موجودي خلاق ، انتخابگر ، مسئول و در حال شدن است .

ما توسط نيروهاي ناهشيار بر انگيخته نمي شويم .

فرد را در ميان گروه به حالت منفي يا غير فعال بررسي نكرده بلكه تاكيد او روي فعاليت ، ابتكار و خود آگاهي است.

تاثيرات دوران كودكي اهميت دارند ، اما  ما قربانيان كودكي نيستيم
هر شخص را به صورتي كه براي كمال مي كوشد ، مي ديد .

نظريه شخصيت آدلر :

روانشناسي آدلري هم روانشناسي فردي و هم روانشناسي اجتماعي است .
شخصيت افراد محصول روابط آنان در خانواده در سالهاي نخست زندگي اشان است
براي سهم و نقش فرد در اجتماع و جامعه اهميت زيادي قائل بود
تاكيد بر آموزش و تربيت افراد و خانواده ها در رابطه با مشكلات ميان فردي  .
به نظر آدلر نقص يا ناهنجاري به خودي خود بر رشد شخصيت تاثير ندارد ، بلكه به ادراك فرد بستگي دارد …

دانلود پاورپوینت نظریه آلفرد آدلر 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا