تحقیق و پروژه

دانلود سؤالات تستی از کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ايران 2021

دانلود سؤالات تستی از کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ايران 2021

دانلود سؤالات تستی از کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ايران 2021

لینک دانلود محصول

دانلود فایل پی دی اف نمونه سؤالات تستی از کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ايران همراه با پاسخ.

 

در این فایل 148 نمونه سوال تستی از کتاب درآمدی تحلیلی همراه با پاسخ با فرمت پی دی اف آورده شده است.

1- چه عاملي باعث ايجاد منطقه نفوذ در کشورهاي ديگر و ادامه سياست هاي استعماري در قرن نوزدهم شده –
است ؟
الف ( تحولات سياسي اروپا ب( ضعف کشورهاي اسلامي در برابر غرب
ج( انقلاب صنعتي و پيشرفت تكنولوژي د ( نبودن قدرت و حكومت امپراطوري
پاسخ : گزينه ج
2 چرا اروپاي قرن نوزده به دنبال منطقه نفوذ خود بود ؟ –
الف ( به علت اهميت ويژه اي که منابع نفت خاور ميانه داشت .
ب( به علت بازار براي فروش محصولات صنعتي و مواد خامي که از ديگر کشورها تامين مي شد .
ج( به علت اينكه کشورهاي اروپائي در استعمار خود روش هاي مختلفي داشتند .
د( همهء موارد.
پاسخ : گزينه ب
3 بزرگترين و پهناورترين دولت اسلامي پس از فروپاشي خلافت عباسي کدام بود؟ –
الف ( قاجاريه ب ( عثماني
ج( امپراطور روم د( صفويه
پاسخ : گزينه ب
4 دولت عثماني چه موقع و در کجا ظهور کرد؟ –
الف( در سده سيزدهم و چهاردهم در ايران ب( در سده چهاردهم و پانزدهم در ايران
ج( در سده چهاردهم و پانزدهم در اناتو لي د( در سده سيزدهم و چهاردهم در اناتولي
پاسخ :گزینه د

دانلود سؤالات تستی از کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ايران 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا