اخبار روز

کامپیر24 | حمله کیهان به گزینه‌های مدیرعاملی خانه هنرمندان

کامپیر24 | حمله کیهان به گزینه‌های مدیرعاملی خانه هنرمندان

کامپیر24 | حمله کیهان به گزینه‌های مدیرعاملی خانه هنرمندان

بلاتکلیفی در خانه هنرمندان؛ وقتی‌ مافیای‌ هنر کشور دست‌ به‌ کار می‌شود. اواخر فروردین و با قبول اســتعفای مجید رجبی‌معمار از سمت مدیرعاملی خانه هنرمندان ایران و پس از وعده‌های چندباره ایرج راد، رئیس شورای عالی خانه هنرمندان مبنی بر انتخاب مدیرعامل جدید، این مجموعه فرهنگی هنری همچنان بدون مدیرعامل است.

به گــزارش فارس، شــورای عالی خانه هنرمنــدان پس از وعده چنــدباره و تناقضات فــراوان مبنی بر موافقت و مخالفت با اســتعفا و تعویق چندباره انتخاب مدیرعامل جدید به دو گزینه نهایی رســیدند، گزینه‌هایی که با برسی سوابق‌شان مشخص است صلاحیت به دست گرفت ســکان این نهاد مهم فرهنگی را نداشــته و از طرفی نیز نشان داد شورای عالی خانه در انتخاب مدیرعامل چندان دست پری ندارد. کافی است به ســوابق مدیریتی نفرات مطرح شده نگاهی داشته باشیم تا به روشنی رد مافیای قدرت را در روابط بینافردی این اسامی نظاره کنیم. به راستی چرا باید نفراتی که در دولت قبل تا سر حد توان منافع مملکت را صرف رفقا و دوســتان خــود کرده‌اند باز هم گزینه مدیریت در موسسه‌هایی اینچنین مهم باشند؟ حال باید منتظر ماند تا دید ســکان یکی از مهم‌ترین و موثرترین مراکز فرهنگی کشــور به دست چه کسی خواهد افتاد و ساکن جدید خانه هنرمندان آیا از بین گزینه‌های فعلی شورای عالی انتخاب خواهد شد یا فرد دیگری معرفی می شود؟

۲۵۹۲۵۹

کامپیر24 | حمله کیهان به گزینه‌های مدیرعاملی خانه هنرمندان 2021

لینک مطلب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا