اخبار روز

کامپیر24 | مدیران دولتی،علاقه ای به خصوصی سازی ندارند و کارگران را در مقابل آن قرار می دهند

کامپیر24 | مدیران دولتی،علاقه ای به خصوصی سازی ندارند و کارگران را در مقابل آن قرار می دهند

کامپیر24 | مدیران دولتی،علاقه ای به خصوصی سازی ندارند و کارگران را در مقابل آن قرار می دهند

حدود دو دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مبنای کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مردم بود می‌گذرد، اما آشکار است که پیشرفت مناسبی در تحقق این سیاست‌ها نداشته‌ایم.

اکنون به عزمی فراگیر برای واگذاری بنگاه‌های ناکارآمد دولتی همچون خودروسازی‌ها و … و به‌طورکلی کنار گذاشتن جنبه تصدی‌گرانه از فعالیت‌های اقتصادی دولت و اکتفای آن به حوزه نظارت و تنظیم‌گری است.

البته طبیعی است که برخی مدیران ذی‌نفع تمایلی به این جداسازی ندارند و ممکن است بخشی از بدنه کارگران این بخش‌ها را در مقابل این تصمیم قرار دهند. با ملاحظه حفظ اشتغال موجود، باید این تصدی‌گری هر چه زودتر پایان پذیرد.

21302

کامپیر24 | مدیران دولتی،علاقه ای به خصوصی سازی ندارند و کارگران را در مقابل آن قرار می دهند 2021

لینک مطلب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا