تحقیق و پروژه

دانلود حسابداری کالا در شرکت گاز 2021

دانلود حسابداری کالا در شرکت گاز 2021

دانلود حسابداری کالا در شرکت گاز 2021

لینک دانلود محصول

حسابداری کالا در شرکت گاز

 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

تاریخچه مصرف گاز طبیعی در جهان
تاریخچه صنعت گاز در ایران
تاریخچه شركت ملی گاز ایران
بخش اول
استاندارد نمودن کالا
اهمیت و نقش کالا
تعاریف
1-    کالاهای پروژه و خرید مستقیم (یا کالاهای غیر موجودی انبار)
2-    کالاهای موجودی انبار
الف) کالاهای عمومی (استاندارد) (GENERAL ITEMS)
ب) کالاهای اختصاصی (SPECIAL ITEMS)
3-    تعریف استاندارد
4-    استاندارد نمودن کالا
طراحی فهرست جامع (6 رقمی) طبقه بندی کالا
بخش دوم
طبقه بندی کالا
   بخش دوم : طبقه بندی کالا
مقدمه
1-    تسریح در ارتباطات
2-    کاهش اشتباهات
3-    ایجاد سهولت در تنظیم فرم ها
4- کمک به استاندارد نمودن کالا
4-    تسهیل عملیات انبارداری
5-    کمک به عملیات خرید
6-    کمک به حسابداری کالا
7-    کمک به مکانیزه کردن (کامپیوتری) سیستم ها
طبقه بندی کالا در صنعت نفت
الف) اهداف طبقه بندی و استاندارد کالا در صنعت نفت
ب) شرح طبقه بندی کالا در صنعت نفت
1-    شماره ده رقمی MESC
2- نمودار کالا (INDICATOR)
3-واحد شمارش کالا
5-    مشخصات کالا
6-    کد سفارش مجدد کالا (STANDARD CODE)
6- کد اطلاعات متفرقه
مراجع راهنمای طبقه بندی کالا
1-    راهنمائی طبقه بندی کالا
2-    فهرست عمومی کالاها (GENERAL INDEX)
3-    فهرست کامل یا کتابهای طبقه بندی کالا (MESC BOOKS)
روش انجام کار طبقه بندی کالاها در شرکت ملی گاز ایران
سازمان دهی واحد طبقه بندی کالا
گردش کار
کمیته های کارشناسی استاندارد
کیفیت عالی استاندارد
فرم پیشنهاد طبقه بندی کالا
شرایط خاص اقلام عمومی
شرایط خاص قطعات یدکی
فرم SPIR  یا لیست قطعات یدکی مشابه
کارت مشخصات دستگاهها و ماشین آلات
لیست لوازم یدکی دو سال اولیه
روش طبقه بندی و کد گذاری کالاها
لزوم تجدید نظر در مشخصات کالاها و اصلاح و بروز نگهداری آنها
سیستم حسابداری  شركت ملی گاز
حسابها
سطوح حسابها
1 – اسناد دستی
اسناد پرداخت
اسناد روزنامه
اسناد دریافت
2- اسناد سیستمی
نرم افزارها
الف ) سیستم جامع مالی
ب) سیستم جامع نفت
طبقه بندی كالا در شركت گاز
مراحل خرید كالا
مراحل خرید مستقیم کالا
شرح مراحل فوق
حسابداری كالا
اصطلاحات
حسابها
حسابهای مرتبط
فرمهای ورودی به سیستم كالا
مراحل انجام هزینه
ثبتهای حسابداری خرید داخلی
خرید های خارجی
مراحل خرید خارجی
ثبتهای خرید خارجی
توضیحات
روش نگهداری كالا در انبار
كنترلهای داخلی حسابداری كالا

دانلود حسابداری کالا در شرکت گاز 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا