تحقیق و پروژه

دانلود تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه 2021

دانلود تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه 2021

دانلود تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه 2021

لینک دانلود محصول

تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه

 

چکیده

در این پروژه جهت بدست آوردن نیازهای سیستم نرم افزاری ابتدا با کاربران مصاحبه ای انجام گرفته و به تحلیل و بررسی مشکلات و نیازمندی ها پرداخته شده است.به طور کلی سیستم جاری تحلیل شده و نیازمندی ها مشخص شده است، سپس با توجه به نیازمندی ها ، سیستم کامپیوتری تعریف شده است. برای تحلیل سیستم کامپیوتری از نرم افزار Rational Rose استفاده گردیده که از نمودارهای use case، sequence ، collaboration و   classبرای تحلیل بهره گرفته شده است.

مقدمه

تحلیل سیستم جاری

نام

x 

سمت

مسئول ثبت

عناوین کلیدی مسئولیت ها

تکمیل مشخصات بایگانی دانشجویان, ثبت انتخاب واحد  و حذف و اضافه, تکمیل پرونده فراغت از تحصیل, رعایت آیین نامه آموزشی, تهیه کارنامه برای دانشجویان

نتیجه کار

ثبت انتخاب واحد

برای

سیستم انتخاب واحد دانشجویان

مسائل دخیل در موفقیت

سیستم نرم افزاری کارامد با پوشش کامل نیازمندی ها

موارد تسهیل کننده وظائف

سیستم نرم افزاری با کارایی بالا به طوریکه در آن موارد زیر به وضوح مشخص باشد:

_ثبت نام برای هر دانشجو بر اساس شماره دانشجویی باشد

_ثبت لیست دروس انتخابی دانشجو به راحتی  امکان پذیر باشد

_رعایت اتوماتیک پیش نیازها و هم نیازها

_سیستمی که آیین نامه برای آن تعریف شده باشد

_سیستم این قابلیت را داشته باشد که مشروطی ها و اخراجی ها را مشخص کند

_ترم های مشروطی مشخص باشد

_تمامی اطلاعات دانشجویان مثلا تعداد واحد هایی که پاس کرده اند همراه با اسامی دروس قابل مشاهده و پرینت باشد

_تهیه لیست حضور غیاب کلاسی برای اساتید

_مشخص بودن اسامی کسانی که انتخاب واحد کرده اند و کسانی که انتخاب واحد نکرده اند

موانع انجام وظایف

امنیت پایین_مشکلات اجرایی آیین نامه_زمانبر بودن انجام کارها


 

نام

x 

سمت

مسئول پشتیبانی انتخاب واحد

عناوین کلیدی مسئولیت ها

ثبت دروسی که باید در هر نیم سال ارائه شود_ثبت ظرفیت کلاس ها_زمان تشکیل کلاسها و زمان امتحانات که توسط مدیر گروه مشخص شده است_بر طرف کردن مشکلات دانشجویان فارغ تحصیل_ثبت نمرات دانشجویان_اصلاح اطلاعات در صورت نیاز

نتیجه کار

ثبت واصلاح نمرات

برای

سیستم انتخاب واحد دانشجویان

مسائل دخیل در موفقیت

سیستم نرم افزاری کارامد با پوشش کامل نیازمندی ها

موارد تسهیل کننده وظائف

سیستم نرم افزاری که در آن موارد زیر تعریف شده است

_لیست دروسی که دانشجویان پاس کرده اند مشخص باشد

_قیمت دروس انتخابی همراه با تمامی مشخصات قابل تعریف باشد

_اسامی دانشجویان مشروطی مشخص باشد

_به دانشجویان مشروط امکان انتخاب بیش از 14 واحد را ندهد

_به دانشجویان ممتاز (معدل A) امکان انتخاب تا 24 واحد را ندهد

_بازه زمانی انتخاب واحد(تاریخ شروع و پایان)قابل تعریف باشد

_قابلیت پرینت لیست دروس برای اساتید که آنها را تدریس می کنند

_جلوگیری از انتخاب دروسی که باهم تداخل دارند

_قابلیت تعریف ظرفیت برای هر کدام از دروس

_تهیه لیست حضور و غیاب برای هر درس به استاد مربوطه

_آیین نامه دانشگاه برای سیستم قابل تعریف باشد

_لیست دروس مربوط به هر رشته از قبل تعریف شده باشد

_دروس هم نیاز و پیشنیاز برای سیستم تعریف شده باشد

_نهایی شدن لیست دروس انتخابی دانشجویان پس از حذف و اضافه

 

موانع انجام وظایف

امنیت پایین_مشخص نبودن قیمت دروس_زمانبر بودن مراحل انتخاب واحد

 

 

مسائل موجود

 

مساله

روش حل مساله

مشکلات در اجرای آیین نامه دانشگاه

تعریف آیین نامه دانشگاه برای نرم افزار

زمانبر بودن انجام کارها

نرم افزاری کردن کارها

مشکلات در کنترل دروس انتخابی

تعریف کنترل های لازم در سیستم

عدم وجود پایگاه داده یکپارچه

راه اندازی سیستم اتوماسیون و پایگاه داده یکپارچه

وجود سیستم بایگانی یکپارچه سنتی و عدم امکان دسترسی آسان

راه اندازی سیستم نرم افزاری

امنیت پایین

راه اندازی سیستم نرم افزاری

 

دانلود تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا