اخبار ورزشی

کامپیر24 | نقش توریسم ورزشی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

کامپیر24 | نقش توریسم ورزشی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

کامپیر24 | نقش توریسم ورزشی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

محسن قبایی در گفت و گو با ایسنا، اظهارکرد: برای جذب گردشگری ورزشی علاوه بر انگیزه ها باید به ویژگی های جمعیت شناختی تماشاگران مثل جنس، سن، تحصیلات، ملیت، قصد مسافر و نوع رویداد ورزشی و انگیزه هایی مانند هویت ملی، افتخار ملی، زیباشناسی و اجتماعی شدن برای پیش بینی میزان حضور تماشاگران و گردشگران در رویدادهای ورزشی استفاده کرد.

وی گفت: پیدایش رشته های مختلف ورزشی امروزه به صورت یکی از فعالیت های تفریحی، آموزشی و فرهنگی مردم در جهان درآمده است. برگزاری مسابقات ورزشی در شهرهای میزبان، تغییرات بسیاری را از نظر فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و فضایی به همراه دارد و سود حاصل از گردشگری ورزشی نیز در پشت صحنه ورزشی و مسابقات ورزشی موجب می شود بسیاری از شهرها و کشورها این فرصت را بسیار مغتنم بشمارند و به جذب گردشگر بپردازند.

این کارشناس عنوان کرد: برگزاری مسابقات ورزشی سبب می شود تا بودجه فراوانی به امر ساخت، تعمیر و تنظیم زیرساخت ها و ساختارهای زیربنایی و اقتصادی شهرها و نواحی پیرامون آن اختصاص یابد و شهرهای ضعیف بیش از پیش در مسیر توسعه شهری از نظر فیزیکی، فرهنگی و اقتصادی قرار بگیرند. امروزه نیز ورزش مفهوم وسیعی به خود گرفته به گونه ای که چیزی فراتر از یک نوع فعالیت دسته جمعی تفریحی و سرگرمی است و به نحوی در جوامع امروزی رسوخ کرده که به عنوان یکی از متداول ترین عوامل ایجاد انگیزه برای سفر و گردشگری است.

وی افزود: از سوی دیگر صنعت مسافرت و گردشگری بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. امروزه اهمیت جاذبه های ورزشی چنان همه گیر شده اند که قسمت مهمی از صنعت توریسم به توریسم ورزشی تعبیر می شود و علی رغم اینکه تأسیسات گسترده، فضا و امکانات و سرمایه های زیادی می طلبد، بازده اقتصادی، اشتغالزایی و شهرت فراوانی را به میزبان و شهرها اختصاص می دهد.

قبایی با بیان این که مسئله مهم و قابل توجه در توریسم ورزشی سیر و سیاحت هایی است که برای تماشای مسابقات ورزشی به صورت دسته جمعی صورت می گیرد و مکان و فضای مورد بازدید خود به خود به یک جاذبه گردشگری تبدیل می شود، ادامه داد: برگزاری مسابقات ورزشی در رده های مختلف به خوبی نشان می دهد که می توان به نشاط و دوستی، تفاهم و تعامل میان ملت ها دست یافت و افق جدیدی را پیش روی افراد در بستر شهرها گشود.

وی گفت: همچنین گردشگری و ورزش ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ دارند و در ترکیب با دیگر عوامل گردشگری ورزشی می توانند نقش اساسی در توسعه آتی فرهنگ و افزایش آگاهی های فرهنگی از طریق توسعه ارتباطات بین المللی داشته باشد. نکته مورد توجه این است که در ایران به دلیل فقدان شناخت کافی، عدم مدیریت و نبود راهبردهای مدون و مشخص، تاکنون از مقوله گردشگری ورزشی غفلت شده است.

این کارشناس فرهنگ و رسانه عنوان کرد: نقش ورزش در صنعت و رونق اقتصادی در شهرها و مناطق غیرقابل انکار است و از سوی دیگر جذابیت فعالیت های ورزشی چون فوتبال، در نزد مردم بیش از گذشته است و یکی از سرگرمی ها و تفریح های مردم شده است. چنانچه سیاست های توسعه گردشگری به نحوی برنامه ریزی و ساماندهی شود، می توانند راهی برای آشناشدن مردم کشور با نحوه زندگی سایر ملل، اقوام، عقاید، آداب و خلاصه و خرده فرهنگ های دیگر باشد.

انتهای پیام

کامپیر24 | نقش توریسم ورزشی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 2021

لینک مطلب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا