تحقیق و پروژه

دانلود قرآن در قرآن 2021

دانلود قرآن در قرآن 2021

دانلود قرآن در قرآن 2021

لینک دانلود محصول

قرآن در قرآن

 

این محصول در قالب فایل word و در 185 صفحه تهیه و تنظیم شده است

 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

پیشگفتار
فصل اول :
كلیات

اهمیت موضوع
تبیین موضوع
پیشینة موضوع
سوالات اصلی و فرعی تحقیق
روش تحقیق
چكیده
واژگان كلیدی
فصل دوم:
شناخت واژگان و نام های قرآن از دیدگاه قرآن

قرآن
الف) عناوین استقلالی
2- كتاب
3- ذكر
4- فرقان
5- صحف
6- حدیث و احسن الحدیث
7- تنزیل و منزل
8- آیات
9- حق
10- صدق (تصدیق)
11- علم
12- برهان
قرآن برهان پروردگار
13- بینه و بینات و تبیان و بیان
14- بلاغ و بالغه
15- حكمت
16- حكم
17- بصائر
18- بشیر
19- تفصیل و مفصل
20- شفاء
21- موعظه
22- رحمت
23- نور
24- قول
25- كلام الله
26- وحی
27- هدی
عناوین تبعی
1- علی
2- حكیم
3- عظیم
4- كریم
5- مجید
6- عزیز
7- مبارك
8- قیم
وجوه قیم بودن قرآن
9- مبین
10- متشابه مثانی
11- عربی
فصل سوم:
«ویژگی های قرآن»

1- الهی بودن
مبدأ نزول قرآن
1-    نزول از خدای حی قیوم
2-    نزول از خدای رب العالمین
3- نزول از خدای معلم و اكرم
4- نزول از خدای رحمان رحیم
5- نزول از خدای مبارك
6- نزول از خدای عزیز علیم
7- نزول از خدای عزیز حكیم
8- نزول از خدای حكیم حمید
9- نزول از خدای علی حكیم
قرآن، حقیقتی ذو مراتب
10- نزول از خدای مبارك
11- نزول از خدای عزیز علیم
12- نزول ازخدای عزیز حكیم
13- نزول از خدای حكیم حمید
2- نزول تدریجی
3- ناتوانی جن و انس از آوردن همانند قرآن
4- حقانیت قرآن
5- مصونیت قرآن از تحریف
6- جامعیت و تازگی
قرآن كتاب جهان شمول
7- تنوع در بیان مطلب
8- پیراستگی از هر گونه كژی و انحطاط
9- شفابخشی قرآن
10- قرآن كریم تصدیق كننده كتب پیشین
فصل چهارم :
آموزه های قرآن

الف : توحید
الف : اثبات وجود خالق در قرآن
ب )‌ الوهیت و خالقیت
ج ) ربوبیت
د ) توحید الوهیت و ربوبیت
ب- نبوت
1- هدایت عام یا تكوینی
2- هدایت خاص یا تشریعی
ادله ضرورت بعثت انبیاء
1- دعوت به عبادت خدا ( هدف خلقت انسان)
2- تبشیر و انذار
3. برقراری عدالت اجتماعی
ویژگی های قانونگذار برای جامعه انسانی
4- تعلیم
موارد نیاز انسان به تعلیم انبیاء
مربی ایده آل چه خصوصیاتی دارد
امامت
ج: معاد در قرآن
دلائل وقوع معاد
1. برهان فطرت
2. برهان حكمت
3. برهان عدالت
4. برهان هدف و حركت
5. برهان رحمت
6. برهان وحدت
دروازه عالم بقاء
1. مرگ
2. برزخ
نشانه‌های رستاخیز
2. اخلاق
اخلاق فردی و اجتماعی
اصول چهارگانه اخلاق
مقیاس سنجش اخلاق نیك و بد
3. احكام
الف- نماز
خشوع در نماز
نمازهای پنج‌گانه و وقت آنها
درباره قبله
ب : روزه
ج‌‌ : خمس
د : زكات
هـ : حج
و : جهاد
ز : امر به معروف و نهی از منكر
فصل پنجم :
شیوه های پیام رسانی قرآن

1-    واداشتن به تفكر (جلب توجه و ایجاد سؤال)
2- برهان و جدل
3- ارائه مثل (ظرافت و تنوع در بیان مثلها)
4- ارائه الگو از خوبان و بدان (بیان قصص و شیوه های آن)
تفكیك بیان تمثیلی از بیان حقیقی
5- خروج از نظم رایج در كتب علمی
6- بهره وری از قواعد فصاحت و بلاغت
1-    سوگند خوردن
2- ارائه با بیان جذاب و رعایت ادب
3- ایجاز و اطناب
7- تشویق و توبیخ آن
8- استفاده از تكرار
1- تكرار لفظی
2- تكرار معنوی
9- ارائه بیانات ژرف
فصل ششم :
روش بهره‌مندی از قرآن كریم

1- قرائت
2- تلاوت
فضیلت تلاوت قرآن
3- ترتیل
ترتیل لفظی
ترتیل معنوی
4- استعاذه
5- استماع و انصات
6- تدبر
فصل هفتم :
رسالت قرآن

1- هدایت جن و انس
2- بشارت و انذار
حصر هدف رسالت در انذار
3- فلاح و رستگاری
فصل هشتم:
مخاطبان قرآن

انواع خطاب در قرآن كریم
1- خطاب به عموم مردم
2- خطاب به مؤمنان
الف. امر
ب. نهی
ج. سوال
د. خبر
هـ . شرط
3- خطاب به پیامبر اسلام
4- خطاب به كافران

دانلود قرآن در قرآن 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا