تحقیق و پروژه

دانلود بررسی تعارضات حقوق بشر در اسناد بین المللی و فقه اسلام در امور جزایی 2021

دانلود بررسی تعارضات حقوق بشر در اسناد بین المللی و فقه اسلام در امور جزایی 2021

دانلود بررسی تعارضات حقوق بشر در اسناد بین المللی و فقه اسلام در امور جزایی 2021

لینک دانلود محصول

بررسی تعارضات حقوق بشر در اسناد بین المللی و فقه اسلام در امور جزایی

چکیده

با آگاهی ازاین که همه ملت ها با پیوندهای مشترک با یکدیگر متحدند و فرهنگ های آنان میراث مشترکی را تشکیل می دهند و نگران از این که این ترکیب ظریف هر لحظه ممکن است از هم بگسلد. اندیشناک از این که طی این قرن میلیون ها کودک ، زن و مرد قربانی فجایع و دشمنی های غیر قابل تصوری شده اند که وجدان بشریت از آن به شدّت یکه خورده است. با تصدیق به اینکه جرائمی به این سنگینی، صلح، امنیت و آسایش جهان را تهدید می کند. با تایید بر این که شدیدترین جرائمی که موجب نگرانی مجموعه جامعه بین المللی می شود، نباید بدون مجازات بماند و این که لازم است تعقیب موثر مرتکبین آن جرائم با اتخاذ تدابیری در سطح ملی و نیز تقویت همکاری بین المللی تضمین گردد. مصمّم بر این که به بی مجازات ماندن مرتکبان این جرائم پایان داده و در نتیجه در پیشگیری از چنین جرائمی مشارکت نمایند. با تاکید دوباره بر مقاصد و اصول منشور ملل متحد، به ویژه این که کلیه دولت ها بایستی از تهدید به استفاده از زور بر ضد تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی یا هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مغایرت داشته باشد، خودداری نمایند. با تاکید در این ارتباط که در این اساسنامه هیچ نکته ای وجود ندارد که بتوان آن را اجازه مداخله یک دولت عضو در یک منازعه مسلحانه یا در امور داخلی دولت دیگر دانست، در حالی که تصمیم گرفته اند، به خاطر رسیدن به این اهداف و مصلحت نسلهای کنونی و آینده، دیوان کیفری بین المللی مستقل دائمی مرتبط با نظام ملل متحد که بر شدیدترین جرائم مورد نگرانی مجموعه جامعه بین المللی صلاحیت دارد، تاسیس نمایند. با تاکید بر این که دیوان کیفری بین المللی که به موجب این اساسنامه تاسیس می شود، تکمیل کننده محاکم کیفری ملی خواهد بود. با تصمیم بر این که احترام دائم به اجرای عدالت بین المللی را تضمین نمایند.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده ‌ه

فصل اول: کلیات تحقیق (مفاهیم و معانی)

الف- مقدمه. 2

ب- بیان مسئله. 3

ج- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

د- ادبیات تحقیق.. 6

ه- اهداف تحقیق.. 7

و- سوالات تحقیق.. 8

م- فرضیه های تحقیق.. 8

ن- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات.. 8

ی- روش تحقیق.. 9

ط– جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان) 9

ظ– روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 10

1-1- تعریف حقوق بشر. 10

1-2- بشر. 11

1-3- مفاهیم کلیدی حقوق بشر. 11

1-3-1- پیش فرض های معرفت شناختی حقوق بشر اسلام. 12

1-3-2- اصول حقوق بشر اسلامی.. 13

1-4- کرامت انسانی در منظومه معرفتی اسلام. 14

1-4-1- تعریف کرامت.. 14

1-4-2- کرامت انسان درمتون اسلامی.. 15

1-4-3- نسبت میان کرامت، عدالت، آزادی وبرابری.. 17

1-4-4- نسبت عدالت، نظم و آزادی.. 17

1-4-5- دیدگاه کلی اسلام نسبت به حقوق بشر. 18

1-5- جایگاه حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 21

فصل دوم: دیوان کیفری بین المللی

2-1- اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.. 26

2-2- جرم تجاوز. 38

2-3- مفهوم جنایات علیه بشریت در ماده(7) اساسنامه. 44

2-4- قتل عمد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. 47

2-5- شکنجه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. 51

2-6- مفهوم تجاوز به عنف… 52

2-7- مفهوم زجر  و آزار. 53

2-8- زجر و آزار در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. 55

2-9- مفهوم جنایت تبعیض نژادی.. 55

2-10- جنایت تبعیض نژادی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. 56

2-11- مفهوم (دیگر اعمال غیر انسانی مشابه) 56

 

 

فصل سوم: شکنجه و مجازات اعدام و حقوق جزای اختصاصی فرانسه، اردون، لبنان و ایران

3-1- کنوانسیون حقوق کودک.. 60

3-2- کنوانسیون منع شکنجه 1984. 60

3-3- منع شکنجه در قوانین اساسی و قوانین عادی.. 62

3-4- تعریف و انواع شکنجه. 64

3-4-2- تعریف ادبی.. 64

3-4-3- تعریف حقوقی شکنجه در اسناد شورای اروپا 65

3-4-4- بررس تطبیقی مفهوم شکنجه در اسناد سازمان ملل و شورای اروپا 66

3-4-5- انواع شکنجه. 66

3-4-5-1- شکنجه جسمی.. 67

3-4-5-2- شکنجه روحی.. 71

3-5- بررسی وضعیت مجازات اعدام. 76

3-5-1- مجازات اعدام در اسلام و ایران. 76

3-5-1-1- نظر اسلام و قرآن کریم در مورد اعدام. 76

3-5-2- جرایم مستوجب اعدام در حقوق کیفری اسلام. 79

3-5-3- انواع اعدام های حدی شامل.. 79

3-6- کیفیت های مشترک مجازات اعدام حدی.. 80

3-6-1- اقامه کننده اعدام حدی.. 81

3-6-2- اجرای اعدام حدی نسبت به مریض… 81

3-6-3- اجرای اعدام حدی نسبت به مجنون. 82

3-6-4- اجرای اعدام حدی نسبت به زن باردار. 82

3-6-5- علنی بودن مجازات اعدام حدی.. 82

3-6-6- نقش مکان در اجرای مجازات اعدام. 85

3-6-7- نقش زمان در اجرای مجازات اعدام حدی.. 85

3-6-8- انجام تکالیف مذهبی قبل از اعدام. 86

3-6-9- اجتماع حدود و جمع مجازات ها 86

3-7- کیفیت های مختص اعدام های حدی.. 87

3-8- حقوق بشر  و مجازات مرگ در اسلام. 87

3-9- اصول حاکم بر مجازات اسلامی.. 88

3-10- مجازات مرگ در قوانین ایران. 89

3-11- مجازات اعدام در اسناد. 90

3-11-1- بررسی اسناد بین المللی.. 90

3-11-1-1- اعلامیه جهانی حقوق بشر. 90

3-12- دیوان کیفری بین المللی.. 91

3-13- مجازات اعدام در اسناد ومعاهدات منطقه ای.. 93

3-14- اعلامیه جهانی حقوق بشر در اسلام. 93

3-15- مجازات های جایگزین اعدام. 100

3-16- وضعیت مجازات اعدام در نقاط مختلف جهان. 103

3-17- حقوق جزای اختصاصی تطبیقی.. 120

3-17-1-کشتار جمعی (ژنوسید) 120

3-18- قتل غیر عمدی.. 123

3-19- شکنجه و اعمال وحشیانه. 124

3-20- مبارزه با مواد مخدر. 125

3-21- خودکشی.. 129

3-22- تبعیض نژادی.. 130

3-23- جرایم علیه دین و مقدسات دینی.. 132

3-24- صدمه عمدی به دیگری.. 133

3-25- جرم زنا 135

3-26- جرم توهین.. 137

3-27- جرم سقط جنین.. 138

3-28- توقیف غیر قانونی و آدم ربایی.. 139

3-29- جرم قوادی.. 141

3-30- جرایم علیه اشخاص… 142

3-31- نفقه قانونی.. 142

3-32- جرم تکدی گری و گدایی.. 144

3-33- در مورد مستی.. 145

نتیجه گیری.. 147

پیشنهادات پژوهشی.. 150

مشکلات و محدودیت های پژوهش… 151

منابع. 152

دانلود بررسی تعارضات حقوق بشر در اسناد بین المللی و فقه اسلام در امور جزایی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا