تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت نقد بنای مسجد جامع عتیق قزوین 2021

دانلود پاورپوینت نقد بنای مسجد جامع عتیق قزوین 2021

دانلود پاورپوینت نقد بنای مسجد جامع عتیق قزوین 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت  نقد بنای مسجد جامع عتیق قزوین


فهرست

مسجد

مسجد جامع عتیق

هندسه و تناسبات زیبایی شناسی

تنوع یا یكنواختی موجود در فضا

سلسله مراتب ساختمانی

عکس هوایی

فضاهای بنای مسجد جامع قزوین

شرایطی که در طراحی مساجد به آن توجه می کنند

بازشوها،جا و اندازه انها

نور، رنگ ،بافت ، كالبد فضا

ابعاد فضا و سنجش این ابعاد با اندازه انسانی

دانلود پاورپوینت نقد بنای مسجد جامع عتیق قزوین 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا