تحقیق و پروژه

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد(GBI) 2021

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد(GBI) 2021

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد(GBI) 2021

لینک دانلود محصول

پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد(GBI)

پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد شاخصی برایت عیین میزان فرسودگی شغلیم شاوران و روان­ درمان گران است و توسط دیوید گلدارد (۱۹۸۹) ساخته شده است. این پرسشنامه یك مقیاس درجه­بندی هفتگانه است و دارای ۴۰آیتم یا ماده و بدون مولفه بوده و به روش لیكرت ساخته شده است.

روش اجرا و نمره­ گذاری

نحوه تفیسر

اعتبار بیرونی – همزمان

پایایی – اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون

پایایی – آلفای كرونباخ

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد(GBI) 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا