تحقیق و پروژه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه فضایی- کالبدی شهر 2021

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه فضایی- کالبدی شهر 2021

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه فضایی- کالبدی شهر 2021

لینک دانلود محصول

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه فضایی- کالبدی شهر

 

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 24

 

انسان پالئولیتیک به صورت کوچ نشین زندگی خود رااز راه شکار میوه چینی وماهیگیری تامین می کرد پالئولیتیک (عصر حجر قدیم ) تقریبا 10 هزار سال پیش پایان گرفت در این دوره غار نشینی اساس سکونت گاه انسانها بود ومعتقدات آنها بر پایه سحر وجادو قرار داشت .

انسان عصر حجر قدیم بتدریج به زندگی خانوادگی گروهی وقبیله ای روی آوردوبر اساس مقتضیات فصلی در یکی از اقامتگاههابه زندگی جمعی پرداخت تا از گزند حوادث طبیعی مصون بماند .اقامتگاههای انتخابی بیشتر در کنار رود ها باتلاقها وخلیج های کوچک به وجود می آمد.آنجایی که دسترسی به ماهیگیری وآب شرب امکانپذیر بود این اقامتگاهها همه اقامتگاههای فصلی بودند .

در طی زمان به دلیل آب وهوای مساعد وخاک حاصلخیز بتدریج زندگی روستا نشینی با پرورش گیاه ودام ظاهر شد ودرحدود 12 هزار سال پیش اهلی کردن حیوانات وپرورش نباتات عملی شد این تحولات منابع ذخیره غذایی رابرای ادامه حیات گروههای انسانی فراهم ساخت پیام این تحولات نیز به وجود آمدن سکونتگاه های روستای بود .[1]

شهر ها مراحل تکامل تدریجی خود را از روستاها آغاز نمودند چنانچه در این نظریه پاتریک گدس[2]ولوئیزمامفورد[3] شکل گیری شهر ها را به هسته اولیه روستا مرتب می دانند[4] . ارتباط و همکاری روستاها شکل تازه ای از سکونتگاههای انسانی رابه صورت شهر به وجود آورد .این گفته از نظریه های مربوط پیدایش شهر است[5] .

وگذر از مرحله روستایی به شهری را تحت تاثیر شرایط مختلف پایدار شد که در این استقرار گاههای جمعیتی به وجود آمده است .از طرفی برسی روند رشد وگسترش شهرها با توجه به نقشه ههای که می پذیرند وشرایط خواص که بر صفحه تاریخی شهرها اثر می گذارد نیز اهمیت خاصی بر خوردار است اما اینکه رشد شهر ها به عقیده ماکس دروئو[6] به سه صورت خود را نشان داد. به صورت غنت چه فضایی و یا به گفته پیر رژر[7] و چه صور شهری است. یعنی ملاحظه این نکته که شهر چگونه در مقر خویش رو به رشد می نهد و چگونه این رشد درسیمای بناها انعکاس می یابد.

صورت دوم و وجه عملی شهر است که ابتکار برای واقعیت دارد که چگونه می توان نقشها و انطباق آنها با الزامات و مقتضیات تاریخی موجب پدید آمدن وضع کنونی شهر گردیده است. این امر با وجه دیگری پیوند می خورد که جمعیت می باشد. نقش شهر معمولا موجب تثبیتی میزان از جمعیت می شود و خود عاملی موثر برای رشد شهر می باشد.[8]

در شکل گیری فضای شهر ما عواملی موثری از اهمیت خاصی برخوردارند. لذا مطالعه در ارتباط با هسته فرعی و روستاها مستحیل شده در آن می توان ره یافتی مناسب باشد . برای تشکیل و قوام یافتن و تبیین عملکرد ها و نقش هایی که در طول تاریخ داشته است.

 

[1]- شکوهی- حسبن- دیدگاههای نو در جغرافیای شهری (جلد اول انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم . سال 1385. ص 148-147

 

[2]Patrick Caddes

[3]Lecuismford

[4] فرید، یلدا، جغرافیا و شهر نشینی. دانشگاه تبریز. سال 1368. ص 80

[5] شکوهی- حسین- دیدگاههای نو در جغرافیای شهری (جلد اول انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم . سال 1385. ص 148

[6]Derraav Max

[7]Pieeracorge

[8] – دررنو- ماکس-جغرافیای انسانی، ترجمه سیروس سهامی- انتشارات رایزن- سال 1371- ص 855-854

 

فهرست مطالب

 نظریات موجود در ارتباط باشکل گیری وگسترش شهرها

شهرهای تولیدی بازرگانی

شهرهای اداری سیاسی

شهرهای مذهبی

شهرهای نظامی

ساخت قطاعی شهر

انواع اشكال و نقشه هاي شهر

شهر خطي يا كريدوري

شهر گسترده (شطرنجي)

شهر در مدل كهكشان

شهر مدل حلقه اي

شهرهاي اقماري

شهرهاي ستاره اي (شعاعي)

منابع و ماخذ

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه فضایی- کالبدی شهر 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا