تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت شکست های عشقی و عاطفی 2021

دانلود پاورپوینت شکست های عشقی و عاطفی 2021

دانلود پاورپوینت شکست های عشقی و عاطفی 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت شکست های عشقی و عاطفی

 

بخشی از متن:
تعاريف عشق از دیدگاه های مختلف:
نيرويي بنيادي است كه بصورت دلبستگي و ايثار به طرف مقابل خود را نشان مي دهد.(اريكسون)
از منظر روانكاوي در عشق، ما يك نفر را بالا مي بريم و ويژگيهايي را به او نسبت مي دهيم تا چسبيدن خود را به او توجيه كنيم.
عشق، يك شرايط حدي است كه به انسان تلنگر وجودي وارد مي كند.
عشق، يك تحريف شناختي است.
عشق يك اعتياد مثيت است.
عشق افلاطوني، عشق سنتي است كه شهوت در آن معني ندارد.
عشقي كه به وصال برسد ديگر عشق نيست.(عشقهاي اسطوره اي)
دگرديسي مفهوم عشق در ادبيات كهن ايران تاكنون(از ليلي و مجنون تا روابط مبادله اي)
اگر نفرين دوست به از آفرين ديگران نداني هنوز از راه عشق بي خبري(سعدي)
از صداي سخن عشق نديدم خوش تر…(حافظ)
عشق هايي كز پي رنگي بود…(مولانا)
كششي كه عشق دارد نگذاردت بدينسان…
از پريدن هاي رنگ و از تپيدن هاي قلب…

مقوله عشق در طول تاريخ فرهنگي ايران:
بسياري از حكماي مطرح تاريخ فرهنگي ايران، با الهام از ابن عربي كه در وصف عشق بيان مي‏داشت:
«هركس عشق را تعريف كند، آن را نشناخته و كسي كه از جام آن جرعه‏اي ‏نچشيده باشد، آن را نشناخته و كسي كه گويد من از آن جام سيراب شدم، آن را نشناخته كه عشق شرابي است كه كسي را سيراب نكند» (يثربي، 1364)، بر اين معنا صحّه زده اند كه عشق تعريف‌شدني نيست.
احمد غزالي (به كوشش افشار، 1359)، در رابطه با تعريف‌ناشدني بودن عشق، بيان مي‏دارد: «حديث عشق در حروف و در كلمه نگنجد».
و…

 

فهرست مطالب:
تعاريف عشق از دیدگاه های مختلف
مقوله عشق در طول تاريخ فرهنگي ايران
انواع عشق
مثلث عشقي(عاطفی) استرنبرگ
علائم عشق شورانگیز
01 آغاز عشق شورانگيز
02 عشق شورانگيز در ميانه راه
03 علايم پاياني عشق شورانگيز
راههای القاي عاطفه منفي
عشق و اختلالات شخصيت
اختلال شخصيت خودشيفته
نشانگان BPD
اختلال شخصيت نمايشي
اختلال شخصيت وابسته
سبكهاي دلبستگي و عشق
اختلالات همایند با شکست عاطفی
سطوح درمان
درمان بيماري عشق
معرفی کتاب

دانلود پاورپوینت شکست های عشقی و عاطفی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا