تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت اعتیاد نگاهی به اصول اولیه 2021

دانلود پاورپوینت اعتیاد نگاهی به اصول اولیه 2021

دانلود پاورپوینت اعتیاد نگاهی به اصول اولیه 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت اعتیاد نگاهی به اصول اولیه

 

بخشی از متن پاورپوینت :

نگرش سنتی و کلاسیک به اعتیاد

در جهان موادی وجود دارند که اعتیاد آورند
مصرف این مواد افراد را معتاد می کند
نیاز به مصرف آنها روز به روز بیشتر می شود
مصرف کنندگان قادر به قطع نیستند یا قطع آنها بسیار دشوار است
ادامه مصرف این مواد اثرات بدی بر استفاده کننده دارد

فهرستی از مواد اعتیاد آور

شیشه             
کراک
هرویین
سکونال
کوکایین
تریاک
الکل

اثرات اعتیاد

رخوت و بیحالی
سستی و خستگی
ضعف و کاهش توان بدنی
بی ارادگی
خستگی
افسردگی
بی مسئولیتی
بهانه گیری
بی علاقگی به کار…

 

فهرست مطالب:

نگرش سنتی و کلاسیک به اعتیاد

فهرستی از مواد اعتیاد آور

مواد بعنوان عامل بیماری زا

اثرات اعتیاد

میزبان و عامل بیماری

نتایج این نگرش

چرخه اثر مخرب مواد بر فرد

راهکار فرضی درمان

اثرات مستقیم مواد

مواد بعنوان عامل بیماری زا

رفتار اعتیادی

پاداش

طیف عادت و اعتیاد

تعریف آکادمیک اعتیاد

با چند مفهوم مهم آشنا شویم

چند پدیده دیگرمرتبط با پدیده اعتیاد

ابعاد گوناگون اعتیاد

مصرف منظم ≠ اعتیاد

توجه به تنوع اعتیادها

چند نکته بالینی

اما تفاوت این دو چیست؟

بنابرین اعتیاد عبارت است

دانلود پاورپوینت اعتیاد نگاهی به اصول اولیه 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا