تحقیق و پروژه

دانلود ترجمه مقاله اثر بخشی موسسات مالی: بررسی بین المللی و مسیرها برای تحقیق آینده 2021

دانلود ترجمه مقاله اثر بخشی موسسات مالی: بررسی بین المللی و مسیرها برای تحقیق آینده 2021

دانلود ترجمه مقاله اثر بخشی موسسات مالی: بررسی بین المللی و مسیرها برای تحقیق آینده 2021

لینک دانلود محصول

ترجمه مقاله اثر بخشی موسسات مالی: بررسی بین المللی و مسیرها برای تحقیق آینده

 

رشته مدیریت و اقتصاد

 

Efficiency of financial institutions: international survey and directions for future research  (1997)

 

توضیحات: 38 صفحه انگلیسی، 34 صفحه فارسی (word)

چکیده فارسی

این مقاله ، 130 مقاله که از تحلیل اثر بخشی مرزی در موسسات مالی در 21 کشور  استفاده کرده اند، را مورد بررسی قرار می دهد. اهداف اولیه خلاصه سازی و بررسی تخمین های تجربی اثر بخشی موسسات مالی و تلاش برای رسیدن به توافق نظر است. ما یافتیم که روشهای اثر بخشی متفاوت لزوما باعث ایجاد نتایج سازگار نمی شوند و روشهایی را پیشنهاد می کنند که این روش ها باید بهبود بخشیده شوند تا یافته های سازگار، دقیق و مفیدی را ایجاد کنند. اهداف ثانویه شامل نشان دادن تاثیرات نتایج اثر بخشی در موسسات مالی در خط مشی دولت، تحقیقات و عملکرد مدیریتی است. در این زمینه نیاز است تا تحقیقات بیشتری طراحی شوند.

 

 

دانلود ترجمه مقاله اثر بخشی موسسات مالی: بررسی بین المللی و مسیرها برای تحقیق آینده 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا