تحقیق و پروژه

دانلود زمینه‌های روانی اعتیاد پیشگیری و درمان 2021

دانلود زمینه‌های روانی اعتیاد پیشگیری و درمان 2021

دانلود زمینه‌های روانی اعتیاد پیشگیری و درمان 2021

لینک دانلود محصول

زمینه‌های روانی اعتیاد پیشگیری و درمان

 

زمینه های روانی اعتیاد

مقدمه

گرایش به مواد تحریك كننده و تسكین دهنده در تمامی طول تاریخ و در بین جوامع مختلف وجود داشته است در جوامع امروز مصرف مواد مخدر به مثابه یكی از غم انگیزترین تراژدیها ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی، زندگی بسیاری از انسانها را متأثر می سازد. این معضل دیرین دامنگیر اكثریت قریب به اتفاق كشورها است و تقریباً در كلیه جوامع به طور روز افزون قربانی می گیرد، آمارهای منتشره توسط سازمان بهداشت،‌كمیته كنترل مواد مخدر جهانی و سازمان یونسكو حاكی از افزایش فزاینده مصرف این مواد در سطح دنیا می باشد و تفاوت بین كشورها در الگوی مصرفی و رده های سنی آنها می باشد مصرف طولانی مدت مواد مخدر با ایجاد اعتیاد نه تنها تأثیر سوء در وضعیت اقتصادی و اجتماعی شخص مصرف كننده یا معتاد می گذارد بلكه در تفاهم خانوادگی نیز نقش تعیین كننده ای را ایفا می كند. از این رو آگاهی از دلایل سوء مصرف مواد به عنوان اولین قدم پیشگیری مطرح می شود. لذا فعالیتی گسترده و فراگیردر همة ابعاد اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی ، آموزشی و … ضروری است، به عبارتی علاج واقعه قبل از وقوع باید كرد. (یونسكو / ترجمه محسن دهقانی ، 1372)

اعتیاد مسئله ای است با ابعاد اجتماعی ، سیاسی ، روانی پزشكی و حقوقی، بر حسب تخصص خود بیشتر به ابعاد روانی – پزشكی آن می پردازیم و این به معنای اهمیت كمتر جنبه های دیگر اعتیاد نمی باشد. (محمد علی سجاد، فربد ندایی 1365)

 

تعریف اعتیاد

واژه اعتیاد از نظر لغوی یعنی عادت كردن و احساس نیاز است. امروزه در منابع علمی بیشتر از واژه وابستگی به دارو (Drug Dependency)   استفاده می شود كه از سال 1964 میلادی توسط سازمان بهداشت جهانی جایگزین واژه اعتیاد شده است. وابستگی به یك ماده جنبه های روانی، جسمی و رفتاری را شامل می شود. هنگام وابستگی به یك ماده، فرد میل شدید و اجتناب ناپذیری برای مصرف پیدا می كند. در اثر عدم مصرف دارو به خماری، دردهای جسمانی و حالات ناشی از عدم تأمین دچار می شود و در اثر دستیابی و مصرف دارو، احساس آرامش و لذت می نماید در نتیجه برای برآورده ساختن این نیاز به انجام رفتارهایی ناگزیر می شود كه زندگی فردی، خانوادگی، شغلی و اجتماعی وی را دچار اختلال می سازد بنابراین تعریف الكل و سیگار هم در ردیف مواد مخدر محسوب می شوند گرچه همه مواد اعتیاد زا، مخدر نیستند. اما مواد مخدر، مهمترین گروه داروهای اعتیاد آور را شامل می شوند مواد مخدر و غیر مخدری كه اعتیاد آورند جزو انواع داروها (DRUGS) طبقه بندی می شوند.

 

فهرست مطالب                                                              

 

مقدمه

تعریف اعتیاد

وابستگی جسمانی و روانی به دارو

مواد مخدر و انواع آن

شخصیت فرد معتاد به مواد مخدر

ویژگیهای شخصیتی مشترك معتادان

اعتیاد در نتیجه بیماری روانی است یا اعتیاد موجب ضعف روحی و روانی 

می‌گردد

عوامل اعتیاد

زمینه‌های روانی اعتیاد

اقدامات پیشگیری

مبارزه با اعتیاد

روان درمانی معتادین

كتابنامه

دانلود زمینه‌های روانی اعتیاد پیشگیری و درمان 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا