تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت خرپا 2021

دانلود پاورپوینت خرپا 2021

دانلود پاورپوینت خرپا 2021

لینک دانلود محصول

 

پاورپوینت خرپا
تعریف خرپا
خرپای ساده از اتصال چند میله مستقیم که به طور مفصلی به هم متصل شده به طوری که شبکه های 
مثلثی به وجود می آورد تشکیل می گردد. ضمنا نیرو های وارد بر خر پاها بایستی حتما در محل 
اتصالات مفصلها به خر پا وارد شوند . _x000B_اصول ساخت خرپا :‌چون در خرپاها فرض می شود که 
اعضا در انتهای خود به اعضای دیگر لولا شده اند . بنابراین ((شکل مثلثی))تنها شکل پایدار خواهد 
بود . اگر شبکه در یک صفحه واقع باشد ، خرپا را ((خرپای صفحه ای ))واگر شبکه فضایی باشد 
خرپای حاصل را ((خر پای فضایی))می گویند . شبکه هایی که به صورت چهار عضو یا بیشتر 
باشند ،پایدار نیستند و تحت تاثیر نیرو های مؤثر فرو می ریزند . 

پاورپوینت خرپا

تعریف خرپاخرپای ساده از اتصال چند میله مستقیم که به طور مفصلی به هم متصل شده به طوری که شبکه های مثلثی به وجود می آورد تشکیل می گردد. ضمنا نیرو های وارد بر خر پاها بایستی حتما در محل اتصالات مفصلها به خر پا وارد شوند . _x000B_اصول ساخت خرپا :‌چون در خرپاها فرض می شود که اعضا در انتهای خود به اعضای دیگر لولا شده اند . بنابراین ((شکل مثلثی))تنها شکل پایدار خواهد بود . اگر شبکه در یک صفحه واقع باشد ، خرپا را ((خرپای صفحه ای ))واگر شبکه فضایی باشد خرپای حاصل را ((خر پای فضایی))می گویند . شبکه هایی که به صورت چهار عضو یا بیشتر باشند ،پایدار نیستند و تحت تاثیر نیرو های مؤثر فرو می ریزند . 

.

فهرست :

تعریف خرپا

کاربرد خرپاها 

پروفیل های رایج در خرپا سازی 

اتصالات در خرپا ها 

لاپه ریزی روی خرپاها و مهار کردن آنها 

باد بند وانوع آن در ساختمانهای خر پایی 

خرپای فضایی

خرپاها به سه دسته زیر تقسیم بندی می شوند

پایداری-ناپایداری-معینی-نامعینی خرپاها

.

نکته : برای دانلود فایل ها از فروشگاه از مرورگر windows explorer استفاده نکنید.و vpn باید غیر فعال باشد .تا شما بتونید بدون مشکل فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید.

.

پیش نمایش اسلاید ها:

خرپا

 

دانلود پاورپوینت خرپا 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا