تحقیق و پروژه

دانلود آئین نامه 2800 2021

دانلود آئین نامه 2800 2021

دانلود آئین نامه 2800 2021

لینک دانلود محصول

آئین نامه 2800پی و كلاف افقی بتونی زیر دیوار:

ساختمان تجربی ما در ابعاد 4×6 متر است با تیغه ای بطول 1 متر عمود بر یكی از طول های آن ضخامت یكی از دیوارها cm35 و ضخامت دیگر دیوارها cm22 و ضخامت تیغه cm10 است.

عرض مقطع كلاف زیر دیوار باید حداقل مساوی ضخامت دیوار عمق آن باید حداقل مساوی  ضخامت دیوار باشد. و در هیچ حالتی ضخامت و عمق آن كمتر از cm25 نباشد. كلاف افقی بتونی مصلح به شبكة میله گردهاست. شبكه میله گردهای كلاف زیردیوار از میله گردهای طولی و خاموتهای بسته یا تنگ ها تشكیل می شود. از جمله فایدة تنگ ها تحمل برش و افزایش شكل پذیری كلاف است و از میله گردهایی به قطر حداقل 6 میلی متر ساخته می شوند. شكل تنگ هامتناسب با شكل كلاف ها ممكن است به شكل مربع یا مستطیل باشند. برای زیر دیوار cm35 ما كلاف حداقل 25×25 و برای زیر دیوار cm22 با تیغه 10 سانتیمتری عرض و ارتفاع كلاف حداقل 25*25 است. انتهای میله گردهای طولی به اندازه 90 درجه خم می شود و بهتر است میله گردها آج دار به قطر 12 میلی متر باشند و اگر ساده باشند قطرشان 14 میلی متر است. برای كلافهایی كه عرض كمتر از 35 میلیمتر را دارند 4 میله گرد و پیش از 35 سانتیمتر 6 میله گرد یا بیشتر بكار می رود. بطوری كه هیچ وقت فاصلةبین میله گردها از 25 سانتیمتر بیشتر نشود. روی میله گردها جای تنگ ها را علامت می زنیم و فاصله بین دو تنگ باید از ارتفاع كلاف كمتر باشد. چهارگوشة تنگ ها را با سیم به میله گردهای طولی متصل می كنیم. برای اولین كلاف افقی بتونی زیر دیوار 4 شبكه را آماده كرده كه برای دیوار cm22 تنگ های مربعشكل و برای دیوار cm35 تنگ های مستطیل شكل پیش بینی شده است. شبكه ها را داخل گود یا پی طوری قرار می دهیم كه cm5 از دیوارهای قائم و كف آن فاصله دارد. در جایگذاری شبكه ها باید توجه كرد كه در گوشه ها و محل اتصال كلاف به یكدیگر انتهای میله گردها توی هم افتاده و قلاب شوند. برای اتصال همیشگی كلاف ها واستحكام بیشتر آنها می توان از میله گردهای u شكل در انتهای آنها استفاده كرد. بعد از اینكه شبكه ها به خوبی در جای خود مستقر شدند نوبت صفحات فلزی زیر كلاف های قائم فولادی است ابعاد این صفحات متناسب با ابعاد بسته صفحه و ابعاد تیرآهن انتخاب می شود. ما در اینجا ابعاد 30*20 را انتخاب كرده ایم و صفحه ما 10 میلی متر ضخامت دارد. این صفحات با 4 میل مهار به قطر mm14 روی بتون كلاف افقی تثبیت خواهند شد. برای جایگذاری دقیق صفحات ریسمان كشی می كنیم. تا نقطة‌وسط صفحه با نقطه تقاطع دور ریسمان منطبق باشد.

پس از این آنها را با سیم به شبكة میله گردها تثبیت و بعد از تراز شدن با پیچ می بندیم. قبل از آنكه كلاف افقی زیر دیوار را بتون ریزی كنیم باید ریشةمیلهگردهای كلاف قائم بتون آرمه را در جای خود قرار می دهیم. ابتدا یك تنگ را بر شبكة كلاف افقی تثبیت می كنیم تا 4 میله گرد به شكل ال و به طول cm40 و به قطر 10 میلی متر در آن جای گیرد این تنگ ها فلقط برای تثبیت ریشه ها در موقع بتون ریزی است و می توان آنها را بعد از بتون ریزی درآورده و تنگ اصلی را به جای آن ها قرار دهیم.

در شرایطی كه بتون گیر وجود نداشته باشد بتون كلاف می توان بصورت دستی با دقت كافی با شن و ماسة‌شسته و دانه بندی شده بدون گرد و خاك ساخته شود. شن و ماسه را با هم مخلوط كرده و برای ساختن یك متر مكعب بتون 300 كیلوگرم سیمان به كار می‌بریم. البته برای بتون سازی ها با حجم نباید بتون بوسیلة‌مخلوط كن های مكانیكی ساخته شود.

در حفرة قالب زیر دیوار و اطراف شبكة فلزی میله گردها نایلونی پهن می شود تا مانع جذب آب بتون توسط خاك گردد بتون ساخته شده با دقت در كلاف زیر دیوارها ریخته می شود بتون ریزی بصورت پیوسته و در یك روز صورت می گیرد. برای تراكم دادن بتون عمل ضربه می تواند بطور دستی یا بوسیلة ویبراطور انجام گیرد. در گوشه ها بتون ریزی و ضربه زدن باید با دقت كامل انجام شود. مراقبت از بتون با مرطوب نگه داشتن سطح آن برای مدت حداقل 3 روز لازم است برای این كار پوشاندن سطح آن با گونی خیس و مرطوب راه مناسبی است.

دانلود آئین نامه 2800 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا