تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت طرح مرمت بنا 2021

دانلود پاورپوینت طرح مرمت بنا 2021

دانلود پاورپوینت طرح مرمت بنا 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت طرح مرمت بنا

 

بخشی از متن پاورپوینت :
ویژگی های گروه کار
شناخت کارشناسان وهمکاران گروه از روش های کار آزمایشگاهی،تکنولوژیک وابعاد اجتماعی –اقتصادی سوژه
شناخت مسئول کارگاه نسبت به طراحی سازه ،عملکردعناصرسازه ای دربنا وتحلیل نیروها
آشنایی مسئول کارگاه نسبت به طراحی مجموعه بافت اطراف سوژه وعناصر تاثیر گذار در شکل گیری بافت
توانمندی گروه در جهت حفظ آثار تاریخی وفرهنگی وزیباسازی بصری سوژه
آشنایی نسبت به مسائل حقوقی در سطح قوانین بیت المللی
انتخاب گروه کار
سازمان وتربیت کارگران باخصوصیات ویژه(کارهای ریزنقش وپرحوصله)
 فراهم آوردن ابزار متناجس با کار
 سازماندهی و راه اندازی آزمایشگاه محلی
 تهیه فرمهای ناقل اطلاعات (گزارشهای روزانه)
 تشکیل آرشیو عکس،فیلم ،اسلاید،نقشه ،اسکیس و…
 تهیه محلی برای جهت نگهداری اشیاءمکشوفه باارزش 
 تهیه محلی جهت دپوی موقت مواد ومصالح ساختمانی موجوددرسوژه…

فهرست مطالب : 
منطقی فعالیت ها برای ارائه طرح مرمت
انتخاب روش تحقیق (متدولوژی)
سازماندهی مدیریت کارگاه مرمتی
اصول سازماندهی مدیریت کارگاه مرمتی
ویژگی های گروه کار
انتخاب گروه کار
شناخت گذشته سوژه
کالبدی
زیبایی شناسی
اجتماعی
شناخت وضع موجود وعملکرد فعلی سوژه
عوامل مخل سوژه 
عوامل مخل داخلی

دانلود پاورپوینت طرح مرمت بنا 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا