تحقیق و پروژه

دانلود نقش بازاریابی اجتماعی در توسعه صنعت بیمه 2021

دانلود نقش بازاریابی اجتماعی در توسعه صنعت بیمه 2021

دانلود نقش بازاریابی اجتماعی در توسعه صنعت بیمه 2021

لینک دانلود محصول

هدف از این مقاله بررسی نقش بازاریابی به خصوص بازاریابی اجتماعی در توسعه صنعت بیمه می باشد. امروزه به دلیل تنوع نیازها و تخصصی شدن مشاغل، افراد یك خانواده برای تامین حداقل مایحتاج مصرفی خود نیازمند استفاده از كالاها و خدمات عرضه شده توسط دیگران هستند. از اینرو نیاز به كالاهای مصرفی و خدمات یك نیاز ضروری و اجتناب ناپذیر است كه هرگونه اختلال در تولید و توزیع آنها می تواند جامعه و مدیریت آن را به چالش بكشاند و علاوه بر زیانهای مادی صدمات و زیانهای معنوی را نیز متوجه مصرف كننده نماید. شاید كسی تصور نمی‌كرد كه روزی بازاریابی علاوه بر سودآوری و فروش، نگران سلامت مصرف كننده نیز باشد. اما پویایی و رقابت شدید و افزایش نگرانی نسبت به محیط زیست و همچنین مقررات دولتی و افزایش آگاهی مصرف كنندگان، شركتها را بر آن داشت كه در سلامت جسمانی و روانی و پاكیزگی محیط مصرف كنندگان نیز تأمل كنند. به هر حال به مرور زمان مفاهیمی نظیر بازاریابی سبز، بازاریابی محیطی و اجتماعی برای عمل به مسئولیت اجتماعی بنگاهها وارد ادبیات بازاریابی شد.

فهرست مطالب

چكیده. 2

واژگان كلیدی.. 2

مقدمه. 2

پیشینه تحقیق.. 3

بیان مسئله. 3

مدخلی بر مسئولیت اجتماعی.. 5

مسئولیت اجتماعی بازاریابی.. 5

مسئولیت اجتماعی مدیران.. 6

الف – صاحبان سهام. 6

ب- كاركنان.. 7

ج- مشتریان.. 8

د- محیط طبیعی.. 9

ه- ارزشها و هنجارهای فرهنگی.. 9

حقوق‌ مصرف‌كننده‌ چیست؟. 10

حقوق مصرف کنندگان در ایران.. 12

شرایط مساعد برای حفظ حقوق مصرف کنندگان.. 14

مشكلات بازاریابی در صنعت بیمه ایران.. 17

نقش بازاریابی اجتماعی در رعایت حقوق مصرف کنندگان.. 19

آموزش مدیران.. 22

نظم دهندگی دولت.. 23

الف ـ قوانین مستقیم: 23

ب ـ قوانین غیرمستقیم. 23

تأثیر رسانه‌های گروهی.. 24

نظام گزینش مدیریت.. 24

ارزشیابی جامع عملكرد مدیریت.. 24

حسابرسی مستقل اجتماعی.. 25

نتیجه گیری.. 26

منابع و ماخذ: 28

دانلود نقش بازاریابی اجتماعی در توسعه صنعت بیمه 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا