تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی 2021

دانلود  پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی 2021

دانلود پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی 2021

لینک دانلود محصول

عنوان: پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 81

یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy process-AHP) که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در 1980 مطرح شد . که بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد .

 

فهرست مطالب

پیشگفتار

انواع حالت های تصمیم گیری

اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی

شرط معکوسی

همگنی

وابستگی

انتظارات

فرایند تحلیل سلسله مراتبی در یک نگاه

مثال

ساختن سلسله مراتبی

محاسبه وزن

محاسبه وزن نسبی اتومبیل ها از نظر راحتی

ساختن سلسله مراتبی

یک نمونه کلی از ساختمان سلسله مراتبی

سلسله مراتبی انتخاب یک مدرسه

محاسبه وزن در فرایند تحلیل سلسله مراتبی

روشهای محاسبه وزن نسبی

( least squares method )روش حداقل مربعات

روش حداقل مربعات لگاریتمی
(logarithmic least squares method)

)Eigenvector Method روش بردار ویژه(

محاسبه نرخ ناسازگاری

ماتریس سازگار و خصوصیات آن

ماتریس ناسازگار و خصوصیات آن

الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک ماتریس

الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک سلسله مراتبی

دانلود پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی 2021

دانلود پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا