تحقیق و پروژه

دانلود دانلود پروژه بهینه سازی انرژی در فرآیند تولید روی 2021

دانلود دانلود پروژه بهینه سازی انرژی در فرآیند تولید روی 2021

دانلود دانلود پروژه بهینه سازی انرژی در فرآیند تولید روی 2021

لینک دانلود محصول

بهینه سازی انرژی در فرآیند تولید روی

این محصول در قالب فایل word و در 170 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

مقدمه—————————————————- 2

فصل اول: خواص و كاربرد فلز روی

1-1- خواص عمومی—————————————————– 5

1-1-2- خواص فیزیکی و مکانیکی——————————————— 5

1-1-3- خواص حرارتی—————————————————- 7

1-1-4-خواص الکتریکی، مغناطیسی و الکتروشیمیایی——————————– 10

1-1-5- خواص اتمی و بلور شناسی——————————————– 12

1-2- موقعیت در جدول تناوبی———————————————– 13

1-2-1- شیمی فضایی—————————————————— 13

1-2-2- حالت تك ظرفیتی————————————————– 14

1-2-3- حالت دو ظرفیتی————————————————— 14

1-2-4- حلالیت املاح—————————————————— 15

1-2-5- واكنش پذیری—————————————————— 15

1-2-6- اندازه‌گیری غلظت روی در محلول سولفات روی—————————– 18

1-3- مصارف فلز روی—————————————————- 19

1-3-1- روی جهت تولید گرد روی (خاكه روی)———————————- 20

1-3-2- روش‌های تولید گرد روی——————————————— 21

1-3-3- تركیب شیمیایی و خصوصیات فیزیكی گرد روی—————————– 23

1-3-4- مصارف گرد روی————————————————— 23

1-3-5- کاربرد روی در باتری———————————————— 27

1-3-6- روی به عنوان رنگ دانه———————————————– 28

1-3-7- روی در تصفیه آب————————————————– 30

1-3-8- مصرف روی جهت تندرستی انسان، جانوران و گیاهان————————- 31

1-3-9- روی در ساخت اسباب بازی——————————————- 31

1-3-10- مصرف روی در گالوانیزاسیون—————————————– 31

1-3-11- دیگر مصارف روی————————————————- 32

1-3-12- مواد جانشین روی————————————————– 32

 

فصل دوم: هیدرومتالورژی

2-1- مقدمه—————————————————— 35

2-2- هیدرومتالورژی کانه یا کنسانتره اکسیدی روی————————– 35

2-2-1- استفاده از کنسانتره اکسید روی—————————————— 35

2-2-1-1- کنسانتره روی تکلیس نشده (خام)————————————- 35

2-2-1-2- کنسانتره تکلیس شده (کلسین)—————————————- 36

2-2-2- استفاده از کانه خردایش شده معدن ( روش انحلال مستقیم)——————— 37

2-2-2-1- روش مرسوم—————————————————- 38

2-2-2-2- روش ویژه—————————————————— 38

2-3- لیچینگ—————————————————– 39

2-4-خنثی سازی———————————————————- 45

2-5- کاهش غلظت آهن در محلول لیچ———————————– 46

2-6- رسوب گذاری سیلیس موجود در محلول لیچ————————— 47

2-7- عملیات حذف کلر از محلول سولفات روی—————————- 49

2-8- رسوب گذاری سولفات روی قلیایی————————————– 51

2-9- تصفیه پساب————————————————- 51

2-10-کاهش غلظت کادمیوم و نیکل در محلول لیچ ————————– 52

2-11- کاهش غلظت کبالت در محلول لیچ——————————– 54

 

فصل سوم: الكترومتالورژی

3-1- مقدمه—————————————————— 57

3-2- اصول الکترووینینگ——————————————– 58

3-2-1-الکترولیت————————————————- 58

3-2-2- فرایند الکترولیتی——————————————– 58

3-3-3- پتانسیل الکتریکی تجزیه————————————— 59

3-3-4- پتانسیل الکتریکی منفرد عناصر فلزی—————————— 60

3-3-5- پلاریزه شدن الکترودها—————————————- 60

3-3-6- فراپتانسیل (فراولتاژ)—————————————— 61

3-3-7- فراپتانسیل کاتدی——————————————– 61

3-3-8- فراپتانسیل آندی——————————————— 62

3-3- مقاومت اهمی الکترولیت و اتصالات——————————— 62

3-4- پتانسیل لازم برای الکترولیز————————————— 63

3-5- چگالی جریان———————————————— 65

3-6- راندمان جریان———————————————— 66

3-7- الکترووینینگ روی——————————————— 67

3-8- الکترودها————————————————— 67

3-9- واکنش های شیمیایی در الکترووینینگ روی—————————- 68

3-10- روش های صنعتی الکترووینینگ———————————- 69

3-11- اثر ناخالصی ها بر کمیت و کیفیت محصول الکترووینینگ روی————– 70

3-12- اثر افزودنی ها در الکترووینینگ روی——————————- 71

 

فصل چهارم: بررسی مقاله‌های ارائه شده

مقاله ارائه شده توسط‌‌ آقایان: دكتر محمد شیخ شاب بافقی و امیر شیخ غفور—————– 79

مقاله ارائه شده توسط M.Emre و S.Gurmen:————————————- 91

مقاله ارائه شده توسط: D.B.DREISINGER A.M.ALFANTAZI and——————— 94

مقاله ارائه شده توسط IVANIVANOV——————————————- 101

 

فصل پنجم: مواد و روش آزمایش

5-1- مواد و تجهیزات مورد نیاز———————————————– 109

5-2- ساخت محلول استاندارد———————————————— 109

5-2-1- ساخت محلول استاندارد سولفات روی———————————— 109

5-2-2- ساخت محلول استاندارد اسید سولفوریك———————————- 110

5-3- آزمایش تاثیر غلظتهای متغیر سولفات روی با غلظت ثابت اسید——————— 110

5-3-1- محاسبه وزن تئوری و راندمان——————————————- 111

5-4- تبدیل واحد غلظتهای اسید و سولفات روی به واحد حجم———————— 112

5-5- آزمایش تاثیرات غلظتهای مختلف اسید سولفوریك با غلظت ثابت سولفات روی——– 113

5- 6- آزمایش تاثیر صمغ عربی ———————————————– 113

5-6-1- تبدیل واحد ppm به واحد گرم بر لیتر———————————— 114

5-6-2- محاسبه مقدار حجم صمغ كه از محلول استاندارد باید برداشته و در بالن‌ها ریخته شود— 114

5-7- آزمایش تاثیر سولفات منگنز———————————————- 115

5-8- آزمایش تاثیر صمغ در حضور منگنز با غلظت ثابت ppm200 ——————— 115

5-9- آزمایش تاثیر صمغ در حضور پرمنگنات ———————————— 116

5-10- آزمایش تاثیر‌آهن II ————————————————– 116

5-11- آزمایش تاثیر تلاطم————————————————— 117

5-12- آزمایش تاثیر شدت جریان از 25/0 آمپر تا 5/1 آمپر—————————- 117

5-13- آزمایش تاثیر دما—————————————————– 117

5-14- مواد و تجهیزات مورد نیاز در روش آزمایشگاهی پیوسته ————————

5-15- روش انجام آزمایش در حالت پیوسته ————————————-

فصل ششم: نتایج و مدولاسیون

6-1- تاثیر غلظت اسید سولفوریك بر راندمان و انرژی مصرفی————————- 121

6-2- تاثیر غلظت روی بر راندمان و انرژی مصرفی——————————— 122

6-3- بررسی تاثیر صمغ عربی بر راندمان و انرژی مصرفی—————————- 124

6-4- تاثیر غلظت سولفات منگنز بر انرژی مصرفی و راندمان————————— 125

6-5- بررسی غلظت صمغ در حضور سولفات منگنز بر راندمان و انرژی——————- 127

6-6- بررسی تاثیر پرمنگنات بر راندمان و انرژی مصرفی—————————— 128

6-7- بررسی تاثیر غلظت صمغ در حضور پرمنگنات بر راندمان و انرژی—————— 130

6-8- بررسی تاثیر تلاطم الكترولیت بر راندمان و انرژی مصرفی ———————— 131

6-9- بررسی تاثیر غلظت آهن بر راندمان و انرژی———————————- 133

6-10- بررسی تاثیر غلظت اسید در دانسیته جریان مختلف بر راندمان و انرژی————– 134

6-11- بررسی تاثیر غلظت روی در دانسیته جریانهای مختلف بر راندمان و انرژی———— 136

6-12- بررسی تاثیر دانسیته جریان در غلظتهای مختلف پرمنگنات بر راندمان و انرژی——— 137

6-13- بررسی تاثیر دانسیته جریان در غلظتهای مختلف صمغ بر راندمان و انرژی در حضور پرمنگنات       138

6-14- بررسی تاثیر اسید در دماهای مختلف بر راندمان و انرژی———————— 139

6-15- بررسی تاثیر غلظت روی دردماهای مختلف بر راندمان و انرژی——————- 140

6-16- بررسی تاثیر دما در غلظت‌های مختلف پرمنگنات بر راندمان و انرژی————— 141

6-17- بررسی تاثیر دما (درغلظتهای مختلف صمغ) بر راندمان و انرژی در حضور پرمنگنات—- 142

6-18- مدلسازی توسط نرم افزار SPSS —————————————- 143

6-19- بررسی تأثیر دبی‌های مختلف بر راندمان و انرژی مصرفی در روش پیوسته ———–

6-20- بررسی تأثیر دانسیته جریان بر راندمان و انرژی مصرفی در روش پیوسته ————-

6-21- بررسی تأثیر غلظت اسید بر راندمان و انرژی مصرفی در روش پیوسته—————

 

فصل هفتم: نتیجه گیری

نتیجه‌گیری ————————————————————– 146

 

مراجع ———————————————————- 149

دانلود دانلود پروژه بهینه سازی انرژی در فرآیند تولید روی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا