اخبار روز

کامپیر24 | سازمان بورس مسیر را گم کرده‌ است

کامپیر24 | سازمان بورس مسیر را گم کرده‌ است

کامپیر24 | سازمان بورس مسیر را گم کرده‌ است

وضع قوانین باید در راستایی باشد که که بازار سرمایه بتواند فعالیت کند و جلوی تعارض منافع گرفته شود و به خصوص افراد نتوانند براساس اطلاعاتی که از طریق رانت به دست آورده اند از معاملات بازار سود ببرند و در اینجا بازار سرمایه باید مانع از اتفاقاتی شود که باعث می شود کارایی بازار در هر سطحی کاهش پیدا کند. متاسفانه سازمان بورس ما خود را در نقش حافظ شاخص می بیند و خوشحال می شود که قیمت ها بالا می رود و به طور مشخص زمانی که قیمت ها کاهش پیدا می کند اظهار نگرانی می کند و این امر باعث شده است که سازمان بورس وقتی دامنه نوسان زیاد می شود احساس خطر کند چراکه خود را حافظ شاخص می داند و دامن نوسان را باریک و به نظر خود قابل کنترل می کند در صورتی که قیمت سهام هیچ ارتباطی به سازمان بورس ندارد و این دید متاسفانه باعث شده است که ایران احتمالا تنها کشوری باشد که دامنه نوسان آن انقدر محدود است.

کمترین اعدادی که در خصوص دامنه نوسان در جهان شاهد آن بودیم ۷ تا ۱۰ درصد بوده است و با این کار و وضع دامنه نوسان آن هم به این باریکی در کشوری که تورم ۴۰ درصدی دارد خیلی بی معنا است و در کشوری که جابه‌جایی قیمتی به شدت رخ می دهد و رکورد تورم دنیا را دارد به ثبت می‌رساند داشتن پایین ترین دامنه نوسان بی معنا است.

سازمان بورس و دولت خود را حافظ بازار و قیمت‌ها در بازار سرمایه می‌دانند چراکه بورس تحت نفوذ دولت است؛ زمانی که وارد سازمان بورس می شوید عکس دبیرکل های سابق بورس گذاشته شد است و عملکرد آن ها با شاخص نمایش داده شده است و این نشان می‌دهد که یک سازمان از وظیفه خود ناآگاه است. عملکرد سازمان بورس با شاخص سنجیده نمی شود بلکه به واسطه شکایت‌هایی که می شود سنجیده می شود و کاهش شکایت ها از به طور مثال ۲۰۰ عدد در سال گذشته و رسیدن آن به ۵۰ عدد در سال جاری نشان دهنده عملکرد مثبت سازمان بورس است.

وضعیت فعلی سازمان بورس مانند این است که به داور اعتراض شود که چرا تیمی برنده شد و یا چرا تیمی بازنده شد در حالی که وظیفه داور اعمال یک سری قوانین است و حال وضعیت سازمان بورس نیز به همین منوال است و کنترل شاخص ارتباطی به سازمان بورس نداردو این سازمان مسیر را گم کرده است.

این ذهنیت باید از میان برود که وظیفه کنترل شاخص کل بر عهده سازمان بورس است و عملکرد بازار سرمایه تنها با این شاخص سنجیده شود، این ذهنیت در بین عموم مردم نیز جاافتاده است که موجب شده است سازمان بورس تصمیمات اشتباه بگیرد.

*کارشناس اقتصادی

۲۲۳۲۲۷

کامپیر24 | سازمان بورس مسیر را گم کرده‌ است 2021

لینک مطلب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا